A Happy Ending..ALMOST >_____<

24 0 0
                       

“Hoy, okay ka lang?”

Tanong ng kapatid niya na si Jetsy sa kanya.

Tumingin naman siya dito ng walang kabuhay-buhay at tumango lang.

“You’re not okay and you know that. Something’s wrong?”

Tanong nito at tinabihan na siya sa kanyang kama.

Bakit ba hindi ito naniniwala? Okay lang naman talaga siya. There’s nothing wrong with her.

She’s alive and kicking. And she’s also happy, right? Wala na ang mokong na iyon sa kanyang life, so why shouldn’t she be happy?

Okay!  It’s not really that fun not seeing nor bugging him every second. It’s as if he’s a part of my daily life already.

“Can you like someone while hating him at the same time?”

Tanong naman niya dito.

Pwede kaya iyon? Iyan lang kasing rason ang mahagilap niya.

Maybe she started liking him without noticing it a bit. Nasanay na seguro siyang kinamumuhian ang lalaki at parang kulang na kung wala ito.

“Nope. And I’m guessing you’re talking about Lennard cause he’s the only one who can affect you like that. So tell me, what happened?”

 Napabuntong-hininga naman siya sa sinabi nito.

“The deal is off.”

OA na suminghap naman ito.

Okay? Kailangan talaga ganun ang reaksyon niya? Too OA..

“What? You called it off? Why? I thought it’s for 2 weeks? Four days palang kulang niyo, tinapos mo na? I can’t believe this!”

Inis naman na tiningnan niya ito.

“Okay. I was the one who created the deal so I have all the rights to call it off anytime I want. What’s with that reaction anyways? Over-acting ka na sis!”

Akmang sasagot pa ito pero hindi na natuloy kasi humiga na siya at umaktong natutulog na.

“Suit yourself! Bahala ka na nga sa buhay mo!”

At umalis na ito sa kanyang kwarto.

Umupo naman siya ulit at napaisip nang biglang tumunog ang cellphone niya sa tabi.

Hmm.. Gm na naman seguro ng mga walang magawang kaibigan niya. Makabasa nga..

Katie:

GURL!!! Heard news!! Talk to you 2m, k? You’ve got to tell us if it’s true!!

OKAY!!! They’ve heard about it already.. Geez.. Just how many students in their campus is laughing on her now, huh?

Can’t wait for tomorrow’s shame…

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“So the news was true?’’

Di makapaniwang tanong ni Katie sa kanya.

Iyon agad ang salubong nito ng magkakita sila sa parking lot ng school nila.

Of course, moment of truth na. Kailangan na niyang harpain ang mapagkutyang tingin ng mga babaeng selos na selos sa kagandahan niya.

Tiyak na siya na naman ang topic ng mga walang magawa.

“Yeah, it’s true.”

“OMG! I thought it was just some rumor caused by jealous B**ch! Noong isang araw ko nga lang nalaman and didn’t confirm it kasi akala ko nga joke lang iyon!”

Everything I OWNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon