V O O R B E E L D 35 - Ursa

116 20 4

Dit was leuk.

Dit was leuk

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Gebruikte plaatjes:

Gebruikte plaatjes:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Omdat ik deze zo leuk vond, heb ik geprobéérd er een cover van te maken

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Omdat ik deze zo leuk vond, heb ik geprobéérd er een cover van te maken.

Omdat ik deze zo leuk vond, heb ik geprobéérd er een cover van te maken

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

...maar ik weet nog niet of ik er nou zo blij mee ben.

Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!