Nghiệp vụ giao nhận vận tải

1.3K 0 0

Nghiệp vụ giao nhận vận tải

I. Đối với hàng xuất khẩu

1. Trong TH hh phải lưu kho bãi tại cảng:

a. Chủ hàng giao hàng cho cảng

- Chủ hàng giao bản danh mục hh và đăng kí với phòng điều độ để bố trí kho bãi, xếp dỡ

- Liên hệ với phòng thương vụ của cảng để kí hợp đồng xếp dỡ, lưu kho

- Lấy lệnh nhập kho và báo với hải quan về việc giao hàng

- Chủ hàng giao hàng cho cảng

b. Cảng giao hàng cho tàu

- Trước khi cảng tiến hành giao hàng cho tàu thì hh phải được làm các thủ tục: +kiểm nghiệm, kiểm định ( nếu có) + hải quan

Căn cứ vào bảng danh mục hh, thuyền phó sẽ lập sơ đồ xếp dỡ lô hàng trên

- Chuyển hàng từ kho ra cảng, lấy lệnh xếp hàng, ấn định số máng (chỗ để xếp hàng)

-Thủ tục giao hàng: việc xếp hàng và giao hàng cho tàu là do nhân viên của cảng thực hiện dưới sự giám sát của hải quan. Nhân viên của cảng kiểm đếm và ghi xác nhận vào phiếu đếm của cảng (tally report) đồng thời ghi vào bảng báo cáo hàng ngày. Khi xếp xong, ghi vào bảng báo cáo cuối cùng

- Về phía tàu cũng có nhân viên kiểm đếm, sẽ ghi váo phiếu kiểm đếm của tàu (tally sheet)

- Khi giao nhận xong cảng phải lấy biên lai thuyền phó (mate's receight) để tàu lập vận đơn đường biển (chứng thực quyền sở hữu hh -> có thể chuyển nhượng)

-Dựa váo phiếu kiểm đếm cảng, cảng sẽ lập biên bản tổng kế xếp hàng lên tàu (general loading report) và kí xác nhận để tàu lập vận đơn

- Chủ hàng lập bộ chứng từ

2. Nếu hàng ko phải lưu kho bãi:

- Chủ hàng tiến hành giao hàng trực tiếp cho tàu, các bước đc tiến hành tương tự như trên, nhưng việc giao nhận hh phải đc thực hiện trên co sở tay 3, phiếu kiểm đếm sẽ đc 3 bên cùng xác nhạn ( chủ hàng, nhân viên cảng, hải quan)

3. Gửi hàng bằng containers:

a. FLC ( giao nguyên containers)

- Chủ hàng điên vào phiếu lưu khoang tàu ( brooking note) và đưa cho đại diện của hãng tàu kí cùng bản danh mục hh (cargo list). Hãng tàu giao vỏ container để chủ hàng mượn, giao phiếu đóng gói (pocking list), dấu niêm phong (seal)

- Mang container về ddongshangf dưới sự giám sát của hải quan, hải quan là ng niêm phong, kẹp chì

- Chủ hàng giao container cho tàu tại bãi chưa container và lấy biên lai thuyền phó, sau khi xếp hàng lên xong thì đổi lấy vận đơn đường biển

b. LCL (giao hàng lẻ)

- Chủ hàng gửi phiếu lưu khoang tàu cho hãng tàu và thỏa thuạn cách thức giao hàng

- Mang hàng dến giao cho ng giao nhận tại trạm hàng lẻ (CFS: container freight station)

- Hải quan đến giám sát việc đóng hàng -> niêm phong