Nghiệp vụ giao nhận vận tải

1.7K 1 0

Nghiệp vụ giao nhận vận tải

I. Đối với hàng xuất khẩu

1. Trong TH hh phải lưu kho bãi tại cảng:

a. Chủ hàng giao hàng cho cảng

- Chủ hàng giao bản danh mục hh và đăng kí với phòng điều độ để bố trí kho bãi, xếp dỡ

- Liên hệ với phòng thương vụ của cảng để kí hợp đồng xếp dỡ, lưu kho

- Lấy lệnh nhập kho và báo với hải quan về việc giao hàng

- Chủ hàng giao hàng cho cảng

b. Cảng giao hàng cho tàu

- Trước khi cảng tiến hành giao hàng cho tàu thì hh phải được làm các thủ tục: +kiểm nghiệm, kiểm định ( nếu có) + hải quan

Căn cứ vào bảng danh mục hh, thuyền phó sẽ lập sơ đồ xếp dỡ lô hàng trên

- Chuyển hàng từ kho ra cảng, lấy lệnh xếp hàng, ấn định số máng (chỗ để xếp hàng)

-Thủ tục giao hàng: việc xếp hàng và giao hàng cho tàu là do nhân viên của cảng thực hiện dưới sự giám sát của hải quan. Nhân viên của cảng kiểm đếm và ghi xác nhận vào phiếu đếm của cảng (tally report) đồng thời ghi vào bảng báo cáo hàng ngày. Khi xếp xong, ghi vào bảng báo cáo cuối cùng

- Về phía tàu cũng có nhân viên kiểm đếm, sẽ ghi váo phiếu kiểm đếm của tàu (tally sheet)

- Khi giao nhận xong cảng phải lấy biên lai thuyền phó (mate's receight) để tàu lập vận đơn đường biển (chứng thực quyền sở hữu hh -> có thể chuyển nhượng)

-Dựa váo phiếu kiểm đếm cảng, cảng sẽ lập biên bản tổng kế xếp hàng lên tàu (general loading report) và kí xác nhận để tàu lập vận đơn

- Chủ hàng lập bộ chứng từ

2. Nếu hàng ko phải lưu kho bãi:

- Chủ hàng tiến hành giao hàng trực tiếp cho tàu, các bước đc tiến hành tương tự như trên, nhưng việc giao nhận hh phải đc thực hiện trên co sở tay 3, phiếu kiểm đếm sẽ đc 3 bên cùng xác nhạn ( chủ hàng, nhân viên cảng, hải quan)

3. Gửi hàng bằng containers:

a. FLC ( giao nguyên containers)

- Chủ hàng điên vào phiếu lưu khoang tàu ( brooking note) và đưa cho đại diện của hãng tàu kí cùng bản danh mục hh (cargo list). Hãng tàu giao vỏ container để chủ hàng mượn, giao phiếu đóng gói (pocking list), dấu niêm phong (seal)

- Mang container về ddongshangf dưới sự giám sát của hải quan, hải quan là ng niêm phong, kẹp chì

- Chủ hàng giao container cho tàu tại bãi chưa container và lấy biên lai thuyền phó, sau khi xếp hàng lên xong thì đổi lấy vận đơn đường biển

b. LCL (giao hàng lẻ)

- Chủ hàng gửi phiếu lưu khoang tàu cho hãng tàu và thỏa thuạn cách thức giao hàng

- Mang hàng dến giao cho ng giao nhận tại trạm hàng lẻ (CFS: container freight station)

- Hải quan đến giám sát việc đóng hàng -> niêm phong

- Chủ tàu cấp vận đơn đường biển

II. Đối với hàng nhập khẩu

1. Đối với hh phải lưu kho bãi tại cảng

a. Cảng nhận hàng tại tàu:

- Tàu sẽ cung cấp bảng lược khai hh, sơ đồ hầm tàu để hải quan điều độ, làm các thủ tục cần thiết

- Cảng và đại diện của tàu sẽ kiểm tra hầm tàu. Nếu hầm tàu bị ẩm ướt hay hh bị xô đẩy thì lập biên bản và kí, nếu ko phải mời cơ quan giám định

- Đại diện của tàu và nhân viên cảng sẽ tiến hành dỡ hàng và kt hh và cùng ghi vào phiếu kiểm đếm

- Hàng được đưa về kho theo phiếu vận chuyển có ghi số lượng hàng

- Lập biên bản kết toán nhận hàng với tàu, cảng và tàu đều kí vào biên bản này, xác nhận số lượng hàng so với vận đơn hh và bản lược khai hh

- Lập chứng từ cần thiết trong TH hh có vấn đề

b. Cảng giao hàng cho chủ hàng

- Khi nhận giấy thông báo tàu đến, chủ hàng sẽ mang vận đơn gốc đến hãng tàu để nhạn lệnh giao hàng (DO). Hãng tàu sẽ gửi lại vận đơn và cấp cho 3 bản DO. Chủ hàng đóng phí lưu kho bãi và lấy biên lai.

- Chủ hàng sẽ mang bien lai nộp phí, 3 bản DO và phiếu đóng gói đến phòng quản lý tàu tại cảng để xác nhận DO. Ở đây bị giữ lại 1 DO

- Chủ hàng sẽ mang 2 DO đến bộ phận kho vận để làm phiếu xuất kho. Bộ phận này cũng giữ lại 1 DO và làm phiếu xuất kho cho chủ hàng

- Chủ hàng tiến hành làm thủ tục hải quan nhập khẩu (khai hải quan - nộp hồ sơ: tờ khai hp, hợp đồng TM, phiếu đóng gói, lệnh giao hàng, vận đơn gốc và hóa đơn TM)

- Chủ hàng sẽ hoàn thành thủ tục hq cần thiết và mang hàng về

2. Nếu hàng NK ko phải lưu kho bãi

- Trước khi nhận hàng; chủ hàng sẽ phải hoàn tát các thủ tục hải quan và trao cho cảng vận đơn gốc và lệnh giao hàng. Sau khi đối chiếu với bản lược khai hh, cảng sẽ lập hóa đơn ước phí xếp dỡ, đưa cho lệnh giao hàng để chủ hàng xuất trình cho nhân viên cảng để nhận hàng

- Chủ hàng và nhân viên giao nhận của cảng kí vào bản tổng kết nhận hàng đối với tàu, chủ hàng cùng lập phiếu kiểm đếm và biên bản kết toán nhận hàng với tàu

3. Nếu hàng được đóng trong container

a. FCL: giao nguyên container

- Khi nhận được thông báo hàng đến, chủ hàng sẽ mang vận đơn gốc đến hãng tàu để nhận DO

- Chủ hàng mang DO đến hải quan để làm thủ tục hải quan và đăng kí kiểm hóa

- Chủ hàng sẽ mang các chứng từ nhận hàng và DO đến văn phòng quản lí tàu để xác nhận DO

- Lấy phiếu xuất kho và nhận hàng

b. LCL: giao hàng lẻ

- Chủ hàng sẽ mang vận đơn gốc hoặc vận đơn tập thể đến hãng tàu để lấy DO. Sau đó nhận hàng tại trạm giao hàng lẻ và làm thủ tục như trên

Nghiệp vụ giao nhận vận tảiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!