Prologue

81 1 0

Tak. Tak. Tak.

Naririnig ko ang ingay na nililikha ng aking takong habang tumatakbo ako sa hallway. Walang katao-tao sa loob ng gusali at halos alas-dose na ng madaling araw. Hindi ko magawang lumingon sa likuran ko dahil sa labis na takot. Patay rin ang mga ilaw ngunit may liwanag mula sa posteng nasa labas na pumapasok sa siwang ng mga bintana.

Napahinto ako sandali sa pagtakbo at nagtago sa ilalim ng hagdan. Napasandal ako sa may pader at sunud-sunod na paghingal ang ginawa ko habang hinahaplos ang aking dibdib sa sobrang pagod. Pakiramdam ko ay niyayanig ako ng lupa at halos bumaligtad ang sikmura ko.

Dugo. Nakakaamoy ako ng sariwang dugo pero hindi ko alam kung saan ito nanggagaling at ano ang dahilan kung bakit nandito ako sa lugar na ito. Hindi ko maalala kung paano ako napunta dito at kung sino ang tinatakasan ko.

Tak. Tak. Tak.

Natigilan ako sa paghinga at unti-unting tumulo ang pawis sa buo kong katawan. Napalunok ako habang nakikiramdam sa sunod na mangyayari. Bawat maliliit na detalye ng ingay sa loob ng gusaling iyon ay halos naririnig ng tainga ko.

"No! Parang-awa mo na," sigaw ng isang babae. Isang malakas na kalabog sa sahig ang narinig ko.

"Please lumayo ka," pagsusumamo niya sa kausap.

Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Lalo pa akong sumiksik sa pader habang unti-unti kong nakikita ang katawan ng babae na halos gumagapang na palayo sa kausap nito. Maikli lang ang buhok niya pero hindi ko gaanong makita ang mukha niya dahil na rin sa dilim na bumabalot sa paligid.

Lalong bumilis ang tibok ng puso ko dahil maaari niya rin akong makita kung lilingon lamang siya sa aking direksyon. Pero hindi ako makikita ng taong humahabol sa kanya dahil natatakpan ako ng hagdan.

Please wag kang lilingon sa akin.

Isang kumikinang na bagay ang tumagos sa leeg niya.Gumulong ang ulo nito papunta sa akin habang dilat ang kanyang mga mata.   

Who's Next?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon