[ teaser ]

5.4K 430 21

🌙 • 🌙 •

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

🌙 • 🌙

Tiada sesiapa akan menegurnya. Semua takut padanya. Kerana latar belakangnya, kehidupannya menjadi sebuah kesunyian kepadanya. Kerana mukanya yang cantik lagi menakutkan itu, semua takut padanya.

" Aku dengar bapa dia seorang peninju yang terkenal dan hampir kesemuanya lawannya kalah kerana kekuatannya. "

" Mak dia pula juara untuk Karate sedunia dan hingga kini, mak dia masih juara dunia. "

" Adik dia pula pahlawan Judo yang telah dinobatkan juara baru-baru ini dan adik dia masih sekolah rendah. "

Kerana semua khabar angin tu semua, ramai orang takut akan dia. Keluarga yang bagus dalam seni mempertahankan diri. Tiada sesiapa ingin bermain-main dengan keluarga ini. Kalau mak bapak dan adik-beradiknya bagus dalam seni mempertahankan diri, mesti dia bagus dalam sesuatu yang dapat mempertahankan diri dia kan? Hingga datang seorang lelaki dalam hidupnya untuk mengubah segalanya.

🌙 • 🌙 •

+ another day, another story. YaAllah. aku asyik cancel story aku dan gantikan dengan story lain. baik aku taip habis dulu, baru aku publish.

+ well, nie story baru. yeah. u know the drill. vote dan komen. 

+ also aku cancel <Signal> ke <Dangerous> 😅

dangerous . ᵖʲʰWhere stories live. Discover now