Chapter 11.1

8.2K 377 46
Chapter 11.1

Hatinggabi na ay dilat na dilat pa rin si Maureen. Palakad lakad siya sa loob ng inookupang suite hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na si Margarette ang napangasawa ni Dale Andrew. Ngayong nalaman niya kung sino ang mga taong matatapakan ay parang hindi na niya kayang isagawa ang mga pinaplano nila ni Grace. Panay buntong hininga niya, kanina pa sumasakit ang ulo sa kaiisip kung paano makakalikom ng pera upang maibalik nito ang halagang ibinigay ng kaibigan. Ang mga Sarmiento lamang ang alam niyang makakatulong sa kaniya ngunit wala siyang mukhang maihaharap sa amo.

Matagal niyang tinitigan ang kanyang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng kama. Kung kinakailangan niyang magmakaawa sa kaibigan ay gagawin niya huwag na lamang nila ituloy ang pananakit kay Nathan.  Hindi niya maintindihan ang sarili, sa dinami-rami ng mga nanliligaw sa kanya ay wala siyang nagustuhan samantalang si Nathan ay lagi siyang sinisinghalan ay ito ang kanyang lihim na minamahal. Biglang may ideya siyang naisip agad niyang dinampot ang cellphone at pikit matang idinayal ang private number ni Nathan.

Nang marinig niya ang baritonong boses nito sa kabilang linya ay muli siyang nagpakawala ng buntong hininga. "Sir Nathan this is Maureen." Alanganing bungad niya rito.
"Oh Maureen, how was your trip? Natawagan mo na ba si Margarette? She needs those documents kaya kailangan mong makipagkita sa kanya agad kapag hindi mo siya macontact ang mommy ang tawagan mo. " Pagbibigay ng instructions ni Nathan sa assistant ng kapatid. Laking tuwa niya ng ito na mismo ang kusang tumawag sa kanya.

"Sir Nathan nagkita na kami ni ma'am Margarette kahapon naibigay ko na rin ang mga documents." Nakagat niya ang pang-ibabang labi, hindi niya alam kung paano niya sasabihin ang kailangan niya rito.
"That's good.  Bakit napatawag ka? Kung nagawa mo na ang mga iniutos ko bahala na ang kapatid ko ang makikipag-usap sa akin." Kunwari ay nilangkapan ni Nathan ng pagkainis ang kanyang boses. At hindi siya makapaniwala sa inaasal ngayon ni Maureen, tila isa itong maamong tupa habang nakikipag-usap sa kanya.
Lalong kinabahan si Maureen. Mukhang mainit na naman ang ulot nito. "Sir, may problema ako kaya lang wala itong kinalaman sa trabaho ko. Kayo lang ang alam kong makakatulong sa akin." Lakas loob na pahayag niya.
"Look Maureen, I'm busy right now. Kung ang problema mo ay hindi tungkol sa trabaho mo hindi kita matutulungan. " Diretsang turan ni Nathan. Naiinis siya rito dahil ang lakas ng loob na kausapin siya tungkol sa personal nitong problema, kaya naman pala biglang bumait ito sa kanya. Naisip din niya na maaaring tungkol ito sa boyfriend niya kaya lalong kumulo ang kanyang dugo.
"Sir, it's about ma'am Margarette. She's married to my ex-boyfriend." Wala ng pakialam si Maureen ng mga sandaling iyun kailangan niyang ipagtapat dito ang totoo kahit pa sa bandang huli ay kamuhian siya ni Nathan. Basta ang mahalaga ay hindi niya masaktan ang damdamin ng kanyang boss na itinuring na rin niyang kaibigan.
"Kakilala mo ba si Lilybeth Villamor?" Patuloy ni Maureen. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon habang nakikinig ito sa kanya.
"Bakit naman nasama sa usapang ito si Lilybeth? At ano ang sinasabi mong nagpakasal ang kapatid ko?" Naguguluhang tanong ni Nathan.Nakasilip ng pag-asa si Maureen dahil naging intresado itong makinig sa kanya. "You need to listen very carefully. Ang nakatatandang kapatid ni Lilybeth ay kaibigan ko at gusto niyang maghiganti sa'yo dahil sa ginawa mong panloloko sa kapatid niya. Si ma'am Margarette ang nakita niyang kahinaan mo kaya gusto niyang sirain din ang buhay nito sa pamamagitan ko." Mabilis na paliwanag niya.
"Sa pamamagitan mo? Hindi ko maintindihan." Naguguluhang tanong ni Nathan.
"Katulad ng sinabi ko ang asawa ni ma'am Margarette ay ex-boyfriend ko. Gusto ni Grace na agawin ko si Dale Andrew kay Margarette..."  Hindi pa siya natatapos ang ibang sasabihin ng marinig niya ang natatarantang boses ni Nathan sa kabilang linya.
"Don't you ever do that!" Mariin niyang utos kay Maureen. Kahit hindi ipinaalam sa kanya ng kapatid ang tungkol sa pag-aasawa nito ay hindi niya kayang makitang nasasaktan ito. Kung kinakailangan niyang harapin ang pamilya ni Lilybeth upang magpaliwanag ay gagawin niya.
"But I don't have any choice. Binayaran ako ni Grace ng malaking halaga for the medication of my father."  Halos marinig ni Maureen ang kabog ng kanyang dibdib habang nagsasalita.
"Damn you Maureen! Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng naitulong sa'yo ng kapatid ko ikaw pa ang mananakit sa kanya!" Galit na galit si Nathan at kung kaharap lamang niya siguro ang kausap ay baka nasakal na niya ito.
"Ayaw kong gawin ito kay ma'am Margarette. Dahil kahit kalian ay hindi ko makakalimutan ang lahat ng mga kabutihan na ginawa niya sa akin at sa pamilya ko." Naiiyak na pahayag ni Maureen.
"Magkano ang ibinayad sa'yo ni Grace?"
Biglang napatuwid sa pagkakatayo si Maureen. Ito ang hinihintay niyang pagkakataon. "Five million pesos."  Mabilis niyang tugon.
"Bukas na bukas din ay magtatransfer ako ng funds sa bank account mo. Gusto kong ibalik mo sa kanya ang perang ibinigay niya. Damn! Five million pesos lang pala ang katapat mo." Dismayadong turan ni Nathan. Akala pa naman niya ay hindi ito kagaya ng ibang mga babae.
Pilit na pinatatag na lamang ni Maureen ang dibdib. Tatanggapin na lamang niya ang masasakit na salitang sasabihin nito. "Sir, maraming salamat. But don't worry gagawa ako ng paraan para mabayaran kita."
"Hindi mo na ako kailangang bayaran. Pauwi ako ngayong lingo diyan sa ayaw at sa gusto mo magpapakasal ka sa akin. Sigurado akong wala ng magagawa si Grace kung kasal ka na sa akin." Hindi na hinintay ni Nathan kung ano man ang sasabihin ni Maureen agad na niyang tinapos ang pakikipag-usap dito.


_________________________

A.N.
Enjoy reading 😀

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now