rủi ro ngoại hối

3.8K 2 0

1. Rủi ro ngoại hối

a, Khái niệm

Là rủi ro xảy ra khi việc thanh toán được ấn định bằng một loại ngoại tệ nào đó, mà tỷ giá biến động sẽ gây tổn thất cho một trong hai phía tham gia thanh toán

- Ngoại tệ được lựa chọn trong thanh toán lên giá gây tổn thất cho bên nhập khẩu, ngược lại ngoại tệ đó mất giá gây thiệt hại cho bên xuất khẩu

- Ngân hàng bị thiệt hại khi:

+ Trạng thái "đoản"khi ngoại tệ lên giá

+ Trạng thái "trường" khi ngoại tệ giảm giá

b, Nguyên nhân

Do tỷ giá biến động chịu tác động trên 2 phương diện:

+ Ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài : tình hình kinh tế, thị trường tài chính quốc tế và chính sách can thiệp của các nước, các chính sách này không nằm trong tầm khống chế, can thiệp của một quốc gia

+ Sự tương tác nhiều chiều của chính sách kinh tế - tài chính tiền tệ của mỗi nước. Hình thức biểu hiện tổng hợp về sự tương tác từ hai phương diện chính là quan hệ cung cầu trên ngoại hối trên thị trường.

Một số yếu tố tác động lên tỷ giá:

-Trạng thái cán cân thanh toán quốc tế

- Sức mua của các đơn vị tiền tệ và tốc độ lạm phát ở các nước hữu quan

- Mức chênh lệch lãi suất giữa các nước, giữa thị trường tiền tệ nội địa và thị trường tiền tệ quốc tế

- Một số vấn đề khác: chính trị, thiên tai, chiến tranh, tâm lý

c, Cách phòng ngừa rủi ro ngoại hối

- Thực hiện các hợp đồng song song

- Tự phòng ngừa bằng quỹ phòng ngừa rủi ro tỷ giá

- Phòng ngừa rủi bằng hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn tiền tệ, hoán đổi tiền tệ

rủi ro ngoại hốiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!