chứng nhận xuất xứ

1.5K 1 1

CO

1. KHÁI NIệM

Xuất xứ hàng hóa là một khái niệm tương đối, dùng để chỉ quốc gia, vùng, lãnh thổ -nguồn gốc nơi hàng hoá được tạo ra.

Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng từ ghi nơi sản xuất hàng do người xuất khẩu kê khai, ký và được người của cơ quan có thẩm quyền của nước người xuất khẩu xác nhận.

ở VN, là chứng từ do cơ quan có thẩm quyền thường là Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt nam (VCCI) cấp để xác nhận nơi sản xuất hoặc khai thác ra hàng hóa.

2. VAI TRÒ

Vai trò của Giấy chứng nhận xuất xứ

Xác định xuất xứ là một khái niệm cần thiết và quan trọng của hệ thống thương mại đa phương. Tại sao các quốc gia quan tâm đến việc xác định xuất xứ hàng hóa ?

Có bốn nguyên nhân cơ bản sau đây :

• Ưu đãi thuế quan : xác định được xuất xứ của hàng hóa khiến có thể phân biệt đâu là hàng nhập khẩu được hưởng ưu đãi để áp dụng chế độ ưu đãi theo các thỏa thuận thương mại đã được ký kết giữa các quốc gia.

Trong xu thế nền kinh tế thế giới ngày càng có nhiều khối liên kết ở cấp độ khu vực, châu lục và cả toàn cầu, việc các nước dỡ bỏ một phần hay toàn bộ hàng rào bảo hộ, dành cho nhau nhiều ưu đãi trong quan hệ xuất nhập khẩu ngày càng phổ biến. Do đó, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O-Certificate of Origin) trở thành một chứng từ quan trọng trong bộ hồ sơ xuất nhập khẩu để đảm bảo quyền ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan (hạn ngạch).

• Thống kê thương mại và duy trì hệ thống hạn ngạch: Việc xác định xuất xứ khiến việc biên soạn các số liệu thống kê thương mại đối với một nước hoặc đối với một khu vực dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó các cơ quan thương mại mới có thể duy trì hệ thống hạn ngạch.

• Áp dụng thuế chống phá giá và trợ giá: Trong các trường hợp khi hàng hóa của một nước được phá giá tại thị trường nước khác, việc xác định được xuất xứ khiến các hành động chống phá giá và việc áp dụng thuế chống trợ giá trở nên khả thi.

• Xúc tiến thương mại.

4. Các loại mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) VN hay sử dụng

1. C/O Mẫu A:

Chỉ được cấp khi hàng hóa được xuất khẩu sang một trong những nước cho Việt Nam được hưởng ưu đãi từ GSP. Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) là chế độ ưu đãi miễn, giảm thuế nhập khẩu của các nước phát triển dành cho các nước đang phát triển và kém phát triển

2. C/O Mẫu B:

Loại C/O cấp cho hàng hóa xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới trong các trường hợp sau:

- Nước nhập khẩu không có chế độ ưu đãi GSP.

- Nước nhập khẩu có chế độ GSP nhưng không cho Việt Nam hưởng

- Nước nhập khẩu có chế độ ưu đãi GSP và cho Việt Nam hưởng ưu đãi từ chế độ này nhưng hàng hóa xuất khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn do chế độ này đặt ra.

3. C/O hàng Dệt đi EU:

Chỉ cấp cho mặt hàng dệt may xuất xứ Việt Nam và khi hàng hóa này được xuất khẩu sang các nước thành viên của EU

4. C/O mẫu Handlooms:

Chỉ cấp cho các hàng dệt may thủ công xuất sang các nước thành viên EU.

5. C/O mẫu Handicrafts

Chỉ cấp cho mặt hàng thủ công xuất sang các nước thành viên EU, trừ các mặt hàng dệt may thủ công lấy Mẫu Handlooms.

6. C/O mẫu O và Mẫu X:

- Chỉ cấp cho mặt hàng Cà phê.

- Gồm:

+ Mẫu O cấp cho hàng cà phê xuất khẩu sang các nước là thành viên của Tổ chức Cà phê Quốc tế .

+ Mẫu X cấp cho cà phê xuất khẩu sang các nước không phải là thành viên.

Hai loại Mẫu này luôn được cấp kèm với hoặc Mẫu A hoặc Mẫu B.

7. Giấy Chứng nhận xuất xứ Mẫu D : ( Do Bộ CÔNG THƯƠNG cấp)

Chỉ cấp cho hàng hóa xuất khẩu từ một nước thành viên của ASEAN sang một nước thành viên ASEAN sang một nước thành viên ASEAN khác.

8. Giấy Chứng nhận xuất xứ Mẫu AK : ( Do Bộ CÔNG THƯƠNG cấp)

cấp cho hàng hóa xuất khẩu từ một nước thành viên của ASEAN sang HÀN QUỐC

chứng nhận xuất xứĐọc truyện này MIỄN PHÍ!