Chapter 10.2

7.2K 276 14

Chapter 10.2

Samantalang si Nathan ng mga oras na iyun ay pulang-pula ang buong mukha dahil sag alit. Nakatanggap siya ng mga messages sa Viber galing sa mga kaibigan sa Pilipinas. Sinabi ng mga ito ang tungkol sa kumakalat na balita sa kanila ni Farah at ang talagang hindi niya matanggap at pati ang ama nito ay nakiayon sa kalokohan ng anak. Inis na dinampot ang intercom na nasa ibabaw ng mesa.


"Helen, book a flight for me. I need to go home tomorrow."


"But sir...."


"I don't want to hear buts from you, just do what I've said!" Matigas niyang utos dito.


"You can't leave the country Mr. Sarmiento. What will happen to our new investors? You have scheduled meeting with them tomorrow afternoon." Pagpapaalala ni Helen.


"Damn!" Malakas na napamura si Nathan biglang nawala sa isip niya ang tungkol sa meeting niya bukas. Nasisiguro niya na hindi lamang isang araw ang gugulin niya sa mga taong ito kaya maaaring manatili pa siya rito ng humigit kumulang isang lingo. Marahas na napabuntong hininga siya dahil wala pa siyang magawa sa kalokohan ni Farah at ang ipinagtataka niya ay wala pa rin siyang naririnig sa ina. Imposibleng hindi nito napanood o nabasa an gang interview ni Senador Illustre.


"Sir, when wll I schedule your flight?"


"Just book me the day after tomorrow if there are some changes you just reschedule it." Naisip niya na hindi niya puwedeng patagalin ang kalokohang ito kailangan niyang liwanagin ang mga kumakalat na issues tungkol sa kanya. Napagdesisyunan niya rin na pabalikin muna ang kapatid dito sa America habang inaasikaso niya ang sariling problema. Marahan niyang dinampot ang cellphone upang tumawag sa Pilipinas. Nakailang ring na ang telepono sa kanilang mansion ngunit wala pa ring sumasagot kaya minabuti niyang ang personal na number na ng kapatid ang tawagan ngunit lalo siyang nagtaka ng naka-off ang telepono nito. Kilala niya si Margarette, hindi ito kailanman man nag-ooff ng telepono dahil mahalag dito ang communication.


"Parang may nangyayari sa Pilipinas na hindi ko alam." Bulong ni Nathan sa sarili bago muling tumawag sa mansion. Laking tuwa niya n gang ina ang sumagot.


"Mommy, where's Margarette?" Bungad niyang tanong sa ina.


"Huh? B-Bakit mo h-hinahanap ang kapatid mo?" Halos magkabulol na balik tanong ni Marian sa anak.


"I need her here."


"Pero hindi pa pwedeng bumalik ang kapatid mo diyan." Maagap na putol ng ginang sa mga sasabihin pa sana nito. Sa ngayon ay wala pa silang planong ipaalam kay Nathan ang tungkol sa kinasasangkutang problema ng bunsong anak. Kilala niya si Nathan at nasisiguro niyang lalo lamang silang magkakagulo.


"Mom, I need to go home as soon as possible. Naiipit ako sa mga bagong investors ng Blue Harbor at ang magaling na assistant ni Margarette ay iniwan din ako rito."


Napahigpit ang pagkakahawak ni Marian sa telepono ng marinig ang huling sinabi ng anak. Kanina ay kausap niya sa telepono si Margarette at sinabi nito ang lahat ng nangyari sa Shang Hotel. Kung alam lamang nito ang kaugnayan ni Maureen sa problema ng anak ay baka ora mismo ay umuwi na ito ng Pilipinas. Hinamig muna nuya ang sarili bago muling nagsalita. " Hijo, hindi mo kailangang magmadaling umuwi. Wala naman tayong problema sa kumpanya mas kailangan ka ng Blue Harbor ngayon."


Lalong nagtaka si Nathan sa paraan ng pakikipag-usap ng ina dahil parang may itinatago ito sa kanya. At ang isa pang ipinagtataka niya ay ang hindi nito pagsita sa kanya tungkol sa ipinagkalat na balita ng mag-amang Illustre. "Mommy, iyung tungkol sa sinabi ni Senador Illustre sa interview niya...."


"Nathan, huwag mo na munang intindihin ang tungkol dun. Alam ko naman na hindi ang tulad ni Farah ang gusto mong makasama habambuhay. Ang mas mabuti mong gawin ay asikasuhin mong mabuti ang mga negosyo natin diyan." Muling putol ni Marian sa pagpapaliwanag ng anak.


Naiiling na lamang si Nathan habang nakikinig sa ina, hindi siya makapaniwala sa reaksiyon nito. Kaya naman mas lalo niyang gusting makauwi na agad sa Pilipinas dahil nasisiguro niyang may nangyayaring kakaiba sa likuran niya.

____________________

A.N.

Guys sorry sobrang tagal ng UD. Na miss ko kayo :D

Happy Reading!!!

E76k

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now