Chapter 9.2

7.1K 231 2

Chapter 9.2

Nang mga sandaling iyun ay panay ang iling ni Maureen habang nanonood ng balita. Kasalukuyang ininterview si Senador Illustre tungkol sa nalalapit na kasal ng anak nito. Ngayon niya napagtanto na talagang walang patutunguhan ang damdamin niya para kay Nathan lalo na at ikakasal na pala ito. Nakasimangot na dinampot niya ang remote control ng TV at inilipat sa ibang channel ngunit tuluyan na siyang nawalan ng interes sa panonood kaya minabuti na lamang niyang magpahinga. Akmang tutunguhin na niya ang kama ng tumunog ang kanyang cellphone. Lalo siyang napasimangot ng makitang si Grace ang nasa kabilang linya."Where are you? Bakit hindi ka na tumawag sa akin?" Iritadong tanong ni Grace ng sagutin ni Maureen ang tawag niya."I'm here in Shang Hotel. Oh god Grace! Wala ba akong karapatang magpahinga? Kadarating ko lang kahapon sana naman kahit paano ay bigyan mo ako ng konsiderasyon." Hindi na naitago ni Maureen ang iritasyon na nadarama para rito.


"Reena, we're running out of time. Bago tuluyang mahulog ang loob ni Dale Andrew sa asawa niya ay dapat makagawa ka na ng paraan. Pagkatapos ng pinagagawa ko sa'yo you have all your time to take a rest. But for now, you have to do something first." Mahahalata sa boses ni Grace ang pagpapanic. Hindi siya makapaniwala sa ibinalita ng kanyang boyfriend tungkol sa damdamin ni Dale Andrew kay Margarette kaya kailangan na niyang madaliin si Reena."Mamayang gabi ay magkikita na kami ni Dale Andrew. Gaya ng napag-usapan natin sasabihin ko sa kanya na mahal ko pa rin siya." Habang nagsasalita ay pinag-aaralan ni Maureen ang sarili, napagtanto niya na tuluyan ng nabura ang pagmamahal niya sa dating nobyo."That's great! Sigurado akong matutuwa na nag kapatid ko kapag naipaghiganti na natin siya." Biglang nagbago ang tono ng pananalita ni Grace."ito na ang una at huling papayag ako na gamitin mo Grace." Muling pahayag ni Maureen bago nito tinapos ang pakikipag-usap. Pabagsak na nahiga siya sa kama. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa paghihimagsik, kung may magagawa lamang siyang paraan ay hindi siya hahantong sa ganitong sitwasyon. Muli siyang napabalikwas ng bangon ng maalala ang kanyang mga magulang, hindi pa pala niya natatawagan ang mga ito."My goodness Maureen! Kahapon pa kaming nag-aalala ng papa mo hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa'yo." Nag-aalalang bungad ni Frances sa anak."Mama, sorry ang dami ko pong inasikaso kaya hindi ako agad nakatawag sa inyo." Napakagat sa pang-ibabang labi ni Maureen, hindi siya sanay na magsinungaling sa mga magulang.


"Pati ang tita Fely mo nag-aalala na rin. She's expecting you today."


"Baka next week pa po ako makakapunta ng Palawan may mga tatapusin pa akong trabaho rito."


"Call your aunt and coordinate your schedule with her para naman hindi na mag-alala yung tao."


"Yes Ma, I'll call her later. Kumusta kayo ng papa?" Pang-iiba sa usapan ni Maureen."Don't worry about us anak. Ikaw ang mag-iingat diyan, hangga't wala ka sa poder ng tita Fely mo mag-aalala kami sa'yo....muntik ko ng makalimutan, si Nathan nga pala pumunta sa store ng papa mo kahapon at galit nag alit daw dahil sa pag-uwi mo diyan." Pagkukwento ni Frances.


Napakunot ang noo ni Maureen. "Bakit siya magagalit? Alam naman niyang uuwi ako rito. Kaya nga nagpupumilit ako sa kanya na humingi ng vacation leave."


"Alam mo anak, naguguluhan din ako sa ikinikilos ni Nathan."


"Huwag na lang po ninyong pansinin ang lalaking iyun dahil mamayang gabi ay magkikita kami ni Margarette at personal kong iaabot sa kanya ang resignation letter ko." Nang mapanood niya kanina ang interview ng ama ng mapapangasawa ni Nathan ay tuluyan ng nabuo ang kanyang desisyon na putulin ang ugnayan sa mga Sarmiento.


"Iyan nga rin ang sinabi ko sa papa mo...kaya lang ang magaling mong ama ay ibinigay pa kay Nathan ang address ng tita Fely mo sa Palawan." Pagsusumbong ni Frances sa anak.


"What?!!" Napataas ang boses ni Maureen sa narinig. "Ano ang pumasok sa isip ni papa at nagpauto siya sa lalaking iyun?" Talagang hindi siya makapaniwala sa ginawa ng ama.


"Magmula kahapon ay iyan na ang pinagtatalunan namin. Ang sabi ng papa mo ay nangako raw si Nathan na kanya na hindi ka sasaktan."


Nagpakawala ng buntong hininga si Maureen bago muling nagsalita. "Mama, wala kayong alam sa nangyayari rito sa Pilipinas. Kanina lang ay inilabas ang balita ang interview ni Senador Illustre tungkol sa nalalapit na kasal ng kanyang anak kay Nathan." Hindi maitago sa tinig niya ang kalungkutan.


"Are you sure na reliable ang balitang napanood mo? Baka naman ginagamit lang ng Senador na iyun ang mga Sarmiento para sa political career niya. I know that old man and I know his dirty tactics, hindi ko lang nga alam kung bakit hanggang ngayon ay nasa pulitika pa rin iyan, wala naming nagagawa sa bansa. Tandaan mo Maureen, hindi lahat ng napapanood at nababasa mo diyan sa Pilipinas ay totoo kaya lagi jang mag-iingat diyan." Muling paalala ni Frances sa anak.


"Mama, huwag kayong mag-alala sa akin at kung kakausapin kayo ulit ni Nathan at huwag na lang ninyong pansinin."


"Anak, kung sakaling ligawan ka ni Nathan sana bigyan mo siya ng pagkakataon." Huling bilin ni Frances bago ibinaba ang telepono.

____________________________

Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now