Chaban Capriccio - Nhà Hát Ác Ma

746 37 9

Thời gian diễn ra sự kiện: Ec 982 - 998

Nguồn gốc Tội lỗi - Chủ nhân Kim khí - Kim khí Đại tội - Thức tỉnh Kim khí:

Trong EC 982, Gallerian Marlon (Kaito trong đại tội tham lam) mua lại ngôi nhà của Adam (Kaito trong Moonlit Bear) và Eve Moonlit (Miku trong Moonlit Bear)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong EC 982, Gallerian Marlon (Kaito trong đại tội tham lam) mua lại ngôi nhà của Adam (Kaito trong Moonlit Bear) và Eve Moonlit (Miku trong Moonlit Bear). Sau đó theo kế hoạch của Ma, Gallerian Marlon (Kaito trong đại tội tham lam) đã đập nát ngôi nhà và xây một nhà hát cùng một nghĩa trang ở đó. Sau khi xây dựng hoàn thành, Gallerian Marlon (Kaito trong đại tội tham lam) đã chuyển hết Kim khí đại tội ông thu thập được trong sự kiện Đại tội Tham lam vào đó. Bao gồm:  Kim khí Lười Biếng - Clockworker's Doll, Kim khí Tham Lam - Marlon Spoon, Kim khí Tham Ăn -  Glass of Conchita, Kim khí Kiêu Ngạo - Four Mirrors of Lucifenia, Kim khí Sắc dục - Venom Sword, Kim khí Đố kỵ - Song kiếm Levianta.

Sau khi, Gallerian Marlon (Kaito trong đại tội tham lam) bị Nemesis (Gumi trong đại tội Phẫn Nộ) bắn chết, toàn bộ Kim khí Đại tội trong Nhà Hát Ác Ma thuộc về Ma . Kim khí Lười Biếng - Clockworker's Doll bị hỏng nặng sau vụ cháy, hiện thân con người của Kim khí Tham Lam - Marlon Spoon là Gear (Kaito ) xuất hiện đem Clockworker's Doll tới Rạp Hát, dùng hết sức mạnh của mình chữa trị cho Clockworker's Doll, làm cho Clockworker's Doll hoạt động lại. Lúc Lúc này, các Kim khí Đại tội thức tỉnh và mang hình dáng của con người. Nhà Hát Ác Ma được dựng nên. 

1/  Kim khí Lười Biếng - Clockworker's Doll: Sau khi được đưa đến Nhà Hát, Kim khí lười biếng - Clockworker's Doll thức tỉnh mang hình dáng của con người. Một thời gian dài ở bênGallerian Marlon (Kaito trong đại tội tham lam) nên Clockworker's Doll dường như không còn Đại tội lười biếng nữa mà chuyển sang Đại tội Tham lam, một phần cũng vì Gear (Kaito) đã dùng quyền năng cứu Clockworker's Doll. Clockworker's Doll ảo tưởng mình chính là Master Of The Court - Chủ nhân Pháp Đình, phán quyết cái chết cho bất cứ ai dám xâm nhập Nhà Hát Ác Ma. Clockworker's Doll cũng chính là Master Of The Court - Chủ nhân Pháp Đình.

 Clockworker's Doll cũng chính là Master Of The Court - Chủ nhân Pháp Đình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nội dung các bài đại tội vocaloidĐọc truyện này MIỄN PHÍ!