June 6, 3pm, Manila:
June 6 12nn, Maldives:

M: *sends message to R* R: *reads message, grins, replies*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

M: *sends message to R*
R: *reads message, grins, replies*

M: *sends message to R* R: *reads message, grins, replies*

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

M: *calls R on FaceTime*

R: *answers call*

M: Gusto mo ba talaga?

R: Oo naman. Why not? Sobrang sexy kaya ng asawa ko. Pinaghirapan mo kaya yan.

M: Iiiieeh... As in two piece bikini photo okay sa'yo?

R: Okay nga. Ano bang magagawa nila? Titingin at maglalaway. Eto tandaan ng mga kumag na yan. *points at imaginary guys around him and speaks sternly* Hanggang doon lang sila dahil kahit kailan lumuha man sila ng dugo, matuyo man lahat ng likido sa katawan nila, abutin man ng singkwenta yang lagnat nila at maubos man ang lahat ng ipis sa mundo, hinding-hinding-hinding-hindi nila mahahawakan yan dahil akin lang yan. Forever. *looks at M and grins* Di ba, Mrs. Faulkerson?

M: *giggles* Akala ko pa naman super confident ka na, Love. Ang ganda na nung monologue mo eh. Magtatanong ka pa din pala. *looks at R intently* Oo naman. Sa iyo lang ako. Iyong-iyo, Mr. Richard Faulkerson Jr.

R: *smiles* I love you.

M: *smiles back* I love you more.

R: Game. Nakapag-dress and undress rehearsals naman na tayo ng lahat ng Maldives outfits mo eh. *kilay language* Ipagmalaki natin yang bunga ng pagsisikap mo at mga kamay ko. Let's go! *opens and closes his hands repeatedly, grins mischievously*

M: *giggles* Ang landi! *bites lip*

R: Okay ako mag-post basta walang lip bite. *frowns*

M: Yung ganito? *bites lip, smizes*

R: Ugh! Umuwi ka na nga. *pouts*

M: Bakit ako uuwi? *raises eyebrow* Ikaw ang sumunod. *grins*

R: Ah, Nicomaine, wag ako. At pag hindi, anong gagawin mo?

M: *sighs, lazily unties the ribbon in front of her cover up, revealing the black bikini top under it* Wouldn't you rather want to know what I'll do if you do? *wiggles her eyebrows*

Payb Takes Book 3Read this story for FREE!