365/17 - 157 - PĚT

16 1 0
                         

6.ČERVNA 2017 - PĚT

No, jak dnes začít

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

No, jak dnes začít. To, že mne dnes bude čekat účast na významné valné hromadě, to jsem věděl dávno dopředu. To, že to nebude jednoduché jednání bylo nabíledni... přesto vše předčilo jakékoliv černé scénáře.

"Na úvod si dovolim představit návrh představenstva na ověřovatele zápisu..." rozjel řízení celé parády předsedající a já se ne a ne uvelebit na židli. Jak kdybych měl tušení.

"Má někdo jiný návrh?" uzavřel úvodní slovo a chystal se spustit první hlasování. V tom se přihlásil za mnou sedící pan Karl Hermann a jal se probudit účastníky svým protinávrhem. "Nesouhlasím s ověřovatelem Josefem Kozlem a navrhuji ověřovatele Karla Hermanna, tedy sebe." Osazenstvo v zasedací místnosti to příliš neprobralo. 97,5% zvolili mne, 2,5% patřilo jemu. Chudák, přišel o super mega hustou funkci, blesklo mi hlavou. 

Nikdo v místnosti neměl sebemenší tušení, že to byl pouze a jen jeho test. Bodů k projednání bylo jedenáct. U všech měl svůj protinávrh nebo žádost o detailní osvětlení nebo dotazy v písemné podobě na několik papírů A4. 

A aby toho nebylo málo. Vždy po hlasování podal protest proti hlasování, který četl i se všemi paragrafy a odstavci.

Za normálních okolností by tato valná hromada musela být hotova za slabou hodinku. Takhle to byly více než čtyři hodiny. Slovy klasika: To by odrovnalo i vola! jsem opouštěl bitevní prostor a pan Hermann odcházel uspokojen na maximum, byť jediné hlasování nevyhrál. Zato otrávil zbylé účastníky na maximum.

Žijeme opravdu v divné době. Máme všeho dostatek, komfort, není bída. Dostupnost jakékoliv potřeby ať už materiální či duchovní je nebývalá. Přesto válčíme. Přesto veřejný zájem je bombardován bezskrupulózními jednotlivci, kteří zneužívají této doby. Ve středověku už by byli vpleteni do kola a odvezeni za humna...

No a já stále odpočítávám: PĚT!

365/17Zde žijí příběhy. Začni objevovat