quan điểm của đảng và nhà nước về xd và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia

37.7K 17 5

Put your story text here...Câu4 ; quan điểm của đảng và nhà nước về xd và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia :

1) quan điểm 1 :

xd và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là 1 nội dung quan trọng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc vn xhcn

- lãnh thổ biên giới quốc gia của việt nam là 1 bộ phận hợp thành quan trọng ko thể tách rời khỏi tổ quốc việt nam xhcn

- lãnh thổ và biên giới quốc gia là yếu tố cơ bản , đảm bảo cho sự ổn định và bền vững của đất nước .

- chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia là yếu tố cơ bản khẳng định chủ quyền của nhà nước vn vì vậy xd và bảo vệ chủ quyền lành thổ quốc gia và bg quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng của xd và bảo vệ tổ quốc vn xhcn

2) quan điểm 2 :

chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc việt nam

- trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước các thế hệ việt nam đã đổ nhiều xương máu ,mồ hôi để xd và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia

- chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia của vn là thiêng liêng bất khả xâm phạm của dân tộc việt nam .nhà nước việt nam nhân dân việt nam quyết giữ gìn và bảo vệ quyền thiêng liêng đó

- luật biên giới quốc gia khẳng định BGQG của nước vn là thiêng liêng bất khả xâm phạm xd quản lí và bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia góp phần xd ổn định chính trị phát triển kinh tế xh tăng cường quốc phòng an ninh .

3) quan điểm 3 :

xd biên giới hòa bình ổn định hữu nghị .giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình .tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích chính đáng của nhau

- vừa là chủ chương ,mong muốn của dảng và nhà nước ta

- giữ gin chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ biên giới của tổ quốc đồng thời tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng ,xd biên giới hữu nghị thân thiện

- mọi bất đồng trong quan hệ biên giới đảng và nhà nước ta chủ chương đàm phán thương lượng trên cơ sở bình đẳng tôn trọng chủ quyền độc lập và lợi ích chính đáng của nhau với luật pháp và thực tiễn quốc tế

4) quan điểm 4

xd và bảo vệ chủ quyền BGQG là sự nghiệp của toàn dân ,dưới sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước .lực lượng vũ trang làm lòng cốt

quan điểm của đảng và nhà nước về xd và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc giaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!