MUST READ!

27 2 4

I will be updating each story once a week. Since I have 3 ongoing stories right now, this might take a while besides, this one is a compilation.

Hindi siya pwedeng maging completed dahil araw-araw iba-ibang kwento ang ating nararanasan.


You can also PM me on facebook or leave a message on my wattpad inbox or email if you have something to confess. BUT I have to warn you that your confession will be posted here. Hindi ka maaring mag-imbento ng kwento mo or nangyari sa buhay mo. You can also ask for an advice pero hindi lahat ng advice na galing sa tao ay dapat sundin. Madalas, gabay lamang ito para sa decision na dapat mong gawin. Decision na ikaw mismo ang nakakaalam at hindi nakabase sa ibang tao na hindi naman involved.


Ako po lahat ang nagsulat ng mga kwentong ito kahit pa tungkol sila sa ibang tao. Nag-kwento lang sila sa'kin at sinulat ko lang ito. I have their permission to write their stories even before they confess their sins to me.


Anyway, that's all. Enjoy reading!

Confess yours now!

Char!

Waves of ConfessionsWhere stories live. Discover now