ninety - three - grass.

2K 204 10

"Všiml jsem si známek na tvém krku," zašeptal do mého ucha. "Ale nic ti nevyčítám, Bex. Vím, že bys mi to podruhé neudělala. Byla to jen jedna jediná chyba a já ti odpouštím, Bexley."

"Co?" vydala jsem ze sebe a svraštila obočí.

"Také jsi mi odpustila," usmál se na mě a políbil mou tvář. "A já ti za to jsem tak vděčný."

"Ještě jsem ti neodpustila, Louisi," řekla jsem tvrdě, dívala jsem se do jeho očí.

"Ale odpustíš," zamumlal a políbil mě do vlasů, poté položil ruce na mé boky a hladil mě. "Vím, že to uděláš. Nejsi taková, že bys mi nedopustila, Bexley. Miluješ mě."

Nic jsem neřekla, jen jsem se dívala do jeho modrých očí plných radosti a naděje. Nebylo v pořádku, že mi říkal tohle. Nebylo v pořádku to, jak mě ovlivňoval. Nebylo v pořádku to, jak si věřil a jak se zdálo, že on je jediný v mém životě.

"Co ti dal on a co já ne?"

"Nápodobně. Co ti daly ty kurvy, se kterými jsi šukal?" usmála jsem se na něj sakrasticky.

"Proč seš hned tak hnusná?!" vyjel na mě a já zvedl se, také jsem vstala a koukala do jeho očí. "Proč se přes to prostě nedokážeš přenést?!"

"Myslíš přes to, že šukáš jiné holky? Myslíš přes to, že mi nejsi věrný? Myslíš přes to, že jsi mi tak moc ublížil a mé srdce puklo na miliony malých kousků?"

A teď jsem plakala tak silně, slzy tekly z mých očí a má hruď tak moc bolela, mé srdce tlouklo tak rychle. Můj tep se o tolik zvýšil.

"Já jsem se tě na něco ptal, Bexley," procedil mezi zuby a tak pevně mě chytl za ruku, tak moc to bolelo, drtil mé kůstky v zápěstí.

"Nech mě!" zakřičela jsem a vyvlékla se z jeho stisku.

"Ty děvko," zašeptal. "Jsi taková kurva, Bexley. Moje máma si myslela, že ty cucfleky jsou ode mě, ale ono ne. Kdo by s tebou chodil?!"

Všechna ta agresivita se ve mně zatraceně hromadila a já jen zatáhla své slzy, napřáhla jsem se a s tou největší vervou a silou ho uhodila, cítila jsem kontakt mé dlaně s jeho pokožkou.

A Louis se na mě díval se zatnutou čelistí.

"Šukáš dva kluky najednou, jsi taková děvka," zamumlal. "Nechápu, jak jsem tě mohl milovat. Něco bych od tebe mohl chytit - tedy - od tvého nového-"

A já se na něj vrhla tak agresivně, vrhli jsme se na sebe jako dva rozzuření lvi. Síly nebyly vyrovnané, ale já se chtěla prát. Chtěla jsem to vidět, chtěla jsem to zažít.

Nevěděla jsem, jestli mě více rozzuřilo to, že mi řekl, jaká jsem děvka (i když jediná děvka tu je Louis), nebo že něco řekl o Harrym.

Rvali jsme se na trávníku.

Bury me » h.s. czWhere stories live. Discover now