V O O R B E E L D 30 - Gekroond en Scepter

95 18 28

Ik heb deze twee covers al een hele tijd geleden gemaakt, toen ik nog niet met Gimp werkte. De kwaliteit was bagger, maar ik vond ze te goed gelukt om ze nooit te publiceren, dus heb ik hier en daar wat aangepast en dit is het resultaat!

 De kwaliteit was bagger, maar ik vond ze te goed gelukt om ze nooit te publiceren, dus heb ik hier en daar wat aangepast en dit is het resultaat!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Leuk feitje: ik heb deel 2 eerder gemaakt dan deel 1

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Leuk feitje: ik heb deel 2 eerder gemaakt dan deel 1. Het was eigenlijk niet de bedoeling om ook deel 1 te maken, maar toen ik op Scepter dat over dat 'bloedstollende vervolg' had geschreven, kon ik het niet laten.

Om toch nog wat meer te doen te hebben, heb ik ook de titelpagina's van de boeken erbij gemaakt:

Om toch nog wat meer te doen te hebben, heb ik ook de titelpagina's van de boeken erbij gemaakt:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ik heb er meteen twee erg vervelende (maar coole) GIF's van gemaakt:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ik heb er meteen twee erg vervelende (maar coole) GIF's van gemaakt:

Ik heb er meteen twee erg vervelende (maar coole) GIF's van gemaakt:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

En dit zijn ze samen!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

En dit zijn ze samen!

En dit zijn ze samen!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Astra - Covers en andere graphics #wattics2017Read this story for FREE!