xap dung luc luong du bi dong vien

2.9K 0 0

Câu7 xd lực lượng dự bị động viên

1 khai niệm

-Gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ xung cho lực lượng thường trực ,nhằm duy trì tiềm lực quân sự là yếu tố góp phần quyết định sự thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc

-quan nhân dự bị bao gồm các đối tượng

Sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị , hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị

- phương tiện kỹ thuật gồm

-Phương tiện vận tải , làm đường , xếp dỡ

- phương tiện thong tin liên lạc

- một số phương tiện khác

- trong thời bình lldbdv được đăng ký , quản lý , huấn luyện , sẵn sang cho thời chiến

2 vị chí công tác xây dựng lldbdv

- giữ vai trò qua trọng chiến lược qp an ninh bảo vệ tổ quốc xhcn

xd lldbdv là nhiệm vụ cơ bản nhất góp phần xd tiềm lực quốc phòng thế rận chiến tranh nhân dân

+đảm bảo nguồn bổ xung , mở rộng lực lượng quân đội khi chuyển đất nước sang trạng thaí chiến tranh

3 3 quan điểm nguyên tắc xd lldbdv

3.1 đảm bảo số lượng đông chất lượng cao , xd toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm

-tại sao phải xd lldbdv với số lượng lớn

+để đối phó với chiến tranh có quy mô lớn xảy ra trong tương lai

+đk kt nước ta còn nhiều khó khăn không cho phép duy trì lực lượng thường trực với số lượng lớn

+ xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới ngay nay : giảm quân thường trực tích cực xd lldbdv coi đó là biện pháp tích cực phòng thủ quốc gia

- xd lldbdv có chất lượng cao

+ biểu hiện trên các mặt phẩm chất chính trị , tư tưởng , năng lực trình độ con người

+ phải mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức luôn có sự phản ánh biến động.thời gian huấn luyện theo định kỳ .chị nhiều tác động

+tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ quản lý chỉ huy chuyên môn kỹ chiến thuật cho cán bộ chiến sĩ

+ có quy chế tổ chức , quản lý chặt chẽ ở các cấp ,nhất là cấp cơ sở ,có những bước đi vững chắc có cách làm hiệu quả thiết thực

- toàn diện co trọng tâm trọng điểm

+tập trung vào công tác chính trị , tư tưởng tổ chức

+ ưu tiên cho các đơn vị dự bị động viên làm nhiệm vụ sẵn sang chiến đáu bổ xung cho lượng thường trực làm nhiệm vụ khẩn cấp

3.2 ) xd lldbdv phải phat huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị

*Tại sao?

- đây là quan điểm cơ bản nhất mang tính nguyên tắc trong xd nền quốc phòng toàn dân

- là nhiệm vụ trong yếu thường xuyên của đảng toàn quân toàn dân

-là cuộc vân động chính trị sâu sắc trong nhân dân để thực hiện nghia vụ baỏ vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân cũng là chấp hành nghĩa vụ quân sự

* biểu hiện

- sức mạnh tổng hợp bắt nguồn từ sự lãnh đạo của dảng

- sự thể chế hóa bằng các văn bản pháp luật của cơ quan lập pháp

-sự quản lý điều hành của chính phủ và chính quyền địa phương các cấp

- sự hiệp đồng giữa các đơn vị quân đội cơ quan nhân sự các cơ quan chức năng

- sự chăm lo lldbdv của toàn xh

xap dung luc luong du bi dong vienĐọc truyện này MIỄN PHÍ!