Nêu khái niệm, nội dung dự tóan xây dựng công trình

5.5K 0 1

1. Nêu khái niệm, nội dung dự tóan xây dựng công trình ?

Khái niệm :

Dự toán xd ctrinh đc lập cho từng ctrinh trong dự án theo khối lg của hồ sơ thiết kế kỹ thuật , thiết kế bản vẽ thi công , và đơn giá , định mức tương ứng . Dự toán xd ctrinh đc lập là căn cứ để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư xdctrinh , là cơ sở để xác định giá trị giao nhân thầu xây lắp

Nội dung

a) CP phần xây dựng

_ CP trực tiếp

_ CP chung

_ Thu nhập chịu thuế tính trc

_ Thuế giá trị gia tăng

_ CP nàh tạm tại hiện trường để ở và điều hành

b) CP thiết bị :

_ CP mua sắm thiết bị

_ CP đào tạo chuyển gia công nghệ

_ CP lắp đặt , thí nghiệm , hiệu chỉnh

c)Chi phí quản lý dự án bao gồm : các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý đưa công trình vào sử dụng bao gồm :

_ Chi phí tổ chức lập bao cáo đầu tư

_ chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường , tái định cư

_ chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc

_ chi phí tổ chức thẩm định dự án đtư , báo cáo kinh tế kỹ thuật , tổng mức đầu tư , chi phí thẩm tra , thiết kế bản vẽ , dự toán ctrinh .

_ chi phí tổ chức lựa chọn nàh thầu trong hoạt động xd

_ chi phí quản lý chất lượng , khối lượng , tiến độ

_ chi phí tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường

_ chi phí tổ chức lập định mức , đơn giá ctrinh xd

_ chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu , kiểm định chất lượng công trình

_ CP tổ chức kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng 1 ctrinh

_ CP tổ chức nghiệm thu , thanh quyết toán hợp đồng , thanh quyết toán vốn đầu tư ctrinh

_ CP tổ chức nghiệm thu , bàn giao ctrinh

_ CP khởi công khánh thành , tuyên truyền quảng cáo

_ CP tổ chức thực hiện công việc quản lý khác

d) CP tư vấn đầu tư xd bao gồm :

_ Cp khảo sát xd

_ CP lập báo cáo đầy tư , lập dự án đầu tư

_ CP thi tuyển thiết kế kiến trúc

_ CP thiết kế xd

_ CP thẩm định thiết kế kỹ thuật , tk bản vẽ , dự toán ctrinh

_ CP lập hồ sơ yêu cầu , hồ sơ tuyển , hs mời thầu và chi phí pt đánh giá hồ sơ đề xuất , hs tuyển , hs dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn , thi công xd , cung ứng vật tư thiết bị ,

Nêu khái niệm, nội dung dự tóan xây dựng công trìnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!