Chapter 23

24.3K 745 63

Sledovala som jeho tvár ako sa ku mne približuje a okamžite som vedela koľká bije. Naozaj som tomuto človeku prestávala rozumieť. O čo mu vlastne ide? Vytrhla som svoje ruky z jeho a odstrčila som ho od seba. Nemo som na neho hľadela, hľadajúc slová, ktoré sa mu chystám povedať. Chcela som mu povedať hneď niekoľko vecí. Jeho zamračený výraz ma vôbec neprekvapoval.

,,Môžeš mi vysvetliť o čo sa to stále pokúšaš?" konečne som prehovorila premeriavajúc si jeho tvár. Odvrátil pohľad a ja som vedela, že mi na to neodpovie. Iste. Čo som čakala od Harryho Stylesa?

,,Je slušné sa na človeka dívať keď sa s tebou rozpráva," pripomenula som mu. Evidentne nepozná slušnosť. Uchechtol sa a pozrel na mňa.

,,Takže?" pozdvihla som obočím. Vyvolal u mňa patričné pohoršenie voči nemu. Totiž nechcela som, aby sa ma akokoľvek takto dotýkal. Takto sa mňa dotýkať nemôže. Jedine Zayn to môže. On na to nemá právo. Nikdy na to právo mať nebude. Stratil ho akonáhle sa ma pokúšal uškrtiť a keď mi venoval prvú urážku.

,,O nič sa nesnažím, bábika," trhol plecami pričom sa už neusmieval. Naopak. Bol nahnevaný, no aj napriek tomu ma tak nazval.

,,100 krát som ti povedala, aby si ma tak nenazýval. Nemáš právo volať ma tak," varovným hlasom som povedala.

,,Klameš samu seba. Páči sa ti to pomenovanie, ktoré som ti dal," po jeho absurdnej vete sa drzo usmial. Každý jeho drzý úsmev mi okamžite zdvihol tlak, hnev voči nemu.

,,Možno sa mi páči, no nie od teba," odsekla som. Môj argument spôsobil jeho hrdelný smiech, ktorý sa rozliehal po parku.

,,Nik iný ti tak nehovorí. Dokonca ani tvojho vymletého priateľa niečo také nenapadlo však, bábika?" neprestajne sa smial, čím ma viac vytáčal. Ako môže mať jeden človek v sebe toľko netaktnosti a drzosti?

,,Mohol by si už prosím ťa prestať s tvojím idiotským správaním?" vykríkla som a jeho smiech stíchol. Vážne sa na mňa zahľadel zatiaľ čo ja som škrípala zubami. Jeho drzosť ma ozaj vytočila, kvôli tomu čo si ku mne dovoľoval. Správal sa ku mne otrasne a ešte si dovoľoval sa ma nejako zvláštne dotýkať a niečo na mňa skúšať.

,,Upokoj sa. Veď o nič nejde," bránil sa a v jeho hlase som nenašla ani štipku žartu, či pobavenia. Zrejme pochopil, že to myslím vážne.

,,Nie? Tak mi vysvetli pointu tvojho absurdného správania," vyzvala som ho, no odpoveďou mi bolo, ako som už predpokladala, ticho. Mlčal. Mlčal ako vždy keď som ho žiadala, aby mi niečo objasnil, či vysvetlil.

,,Ako si to predstavuješ Harry? Myslíš, že sa ma môžeš takto dotýkať a niečo na mňa skúšať?" môj hlas sa zmenil na vysoký. Vždy keď sa hnevám môj hlas je hlasný a vysoký.

,,Nič som neskúšal," odfrkol pričom pretočil očami.

,,Samozrejme, že nie. Iba si kontroloval, či dýcham však?" ironicky som sa opýtala, nepríčetne hľadiac na neho. Drzo prikývol a ja som myslela, že v tej chvíli vyletím z kože.

,,Prestaň! Znova si sa pokúšal o to isté čo na plese. Ja nerozumiem o čo ti ide Harry. Chceš, aby som sa cítila zle? Už mi bolo dosť mizerne kvôli tomu čo sa stalo na plese. Nie je to voči Zaynovi fér a ty to odvtedy preháňaš. Neustále mi rozprávaš čudné veci, dotýkaš sa ma a mne to už naozaj ide na nervy. Nechcem, aby si to robil už len preto, že nie si môj priateľ a pre veci, ktoré si mi robil," vykríkla som. Čudovala som sa sama sebe, že to dokážem. No hnev, ktorý ma odrazu ovládol sa dral na povrch. Prekvapovala ma jeho drzosť, či jeho opovážlivosť. Tento jeho krok spôsobil to, že prekročil hranice.

Pulse (FF- Harry Styles)Where stories live. Discover now