For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chương II: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người

9.9K 2 2

Chương II:

Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý người

I. Cơ sở tự nhiên của tâm lý người

1. Não và tâm lý

1.1. Quan điểm tâm lý- vật lí song song

- Coi quá trình tâm lý và tâm lý song song diễn ra trong não người không phụ thuộc vào nhau trong đó tâm lý được coi là hiện tượng phụ

- Đại diện tiêu biểu:

1.2. Quan điểm đồng nhất tâm lý với tâm lý:

Tư tưởng do não tiết ra giống như gan tiết mật

Đại diện tiêu biểu: Búcsơne, phôtxtơ, Mêlôsốt

1.3. Quan điểm duy vật

- Coi tâm lý và tâm lý có quan hệ chặt chẽ với nhau, tâm lý cơ sở vật chất là hoạt động của não bộ, nhưng tâm lý không song song hay đồng nhất với tâm lý

- Phơbách(1804- 1872): tinh thần, ý thức không thể tách rời khỏi não người, nó là sản vật của vật chất đã được phát triển tới mức độ cao nhất là não bộ

- Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, tâm lý là chức năng của bão: bộ não nhận tác động của thế giới dưới các dạng xung động thần kinh cũng những biến đổi lí hoá ở từng nơron, từng xi náp,các trung khu thần kinh ở bộ phận dưới vỏ não và vỏ não, làm cho não bộ trở nên hoạt động theo quy luật thần kinh tạo nên hiện tượng tâm lý này hay hiện tượng tâm lý kia theo cơ chế phản xạ.

2. Phản xạ có điều kiện và tâm lý

I.M Xêtrênov nhà tâm lý học người Nga cho rằng: tất cả các hiện tượng tâm lý, kể cả có ý thức lẫn vô thức, về nguồn gốc đều là phản xạ.

3. Vấn đề khu chức năng trong não

- TK V trước công nguyên: lí trí khu trú ở trong đầu, tình cảm ở ngực, đam mê ở bụng

- Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: Mỗi chức năng tâm lý được định khu trong não

- Theo khoa học: Trên vỏ não có các miền(vùng, thuỳ). Mỗi miền có thể tham gia vào nhiều hiện tượng tâm lý khác nhau.

Phản xạ có ba khâu:

- Nhận kích thích bên ngoài, biến thành hưng phấn theo đường hướng tâm đi vào

- Quá trình thần kinh trên não và tạo ra hoạt động tâm lý

- Dẫn truyền thần kinh từ trung ương theo đường li tâm gây nên phản ứng của cơ thể

Palốp: sáng lập ra học thuyết phản xạ có điều kiện

Khái niệm:

Đặc điểm của phản xạ có điều kiện:

- Là phản xạ tự tạo

- Cơ sở giải phẫu tâm lý là vỏ não và hoạt động bình thường của vỏ não

- Là qúa trình thành lập đường liên hệ tạm thời

- Thành lập với kích thích bất kỳ, đặc biệt là tiếng nói

- Báo hiệu gián tiếp kích thích không điều kiện sẽ tác động vào cơ thể

4. Quy luật hoạt động thần kinh cấp cao và tâm lý(4 quy luật)

Chương  II: Cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lý ngườiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!