Tyler Oakley

139 30 3
                         

Mathew Tyler Oakley, cunoscut sub numele de Tyler Oakley, este un youtuber american și o personalitate podcast, umorist, autor și activist

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Mathew Tyler Oakley, cunoscut sub numele de Tyler Oakley, este un youtuber american și o personalitate podcast, umorist, autor și activist. O mare parte din activismul lui Oakley a fost dedicat tinerilor LGBT, drepturilor LGBT, precum și aspectelor sociale, inclusiv asistența medicală, educația și prevenirea sinuciderii în rândul tinerilor LGBT.  Oakley publică în mod regulat materiale pe diverse subiecte, inclusiv politica ciudată, cultura pop și umorul. 

Născut: 22 martie 1989

Orientare sexuală: gay

-DarkLGBTQ- Society and SupportersWhere stories live. Discover now