Adam Lambert

183 37 2
                         

Adam Mitchel Lambert este un cântăreț, compozitor și actor american, devenit cunoscut datorită participării la concursul de talent American Idol, unde s-a clasat pe locul doi. El a declarat pentru revista Rolling Stone in 2009 ce orientare sexuală are: "Nu cred că ar trebui să fie surprinzător pentru nimeni faptul că sunt gay!"

Născut: 29 ianuarie 1982

Orientare sexuală: gay


                                         -Ema

                                         -Ema

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
LGBTQ- Society and SupportersWhere stories live. Discover now