365/17 - 143 - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

18 0 0
                         

23.KVĚTNA 2017 - PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Přímá úměrnost je taková závislost jedné veličiny na druhé, kdy se při zvýšení hodnoty jedné veličiny zvýší i hodnota druhé veličiny

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Přímá úměrnost je taková závislost jedné veličiny na druhé, kdy se při zvýšení hodnoty jedné veličiny zvýší i hodnota druhé veličiny. Obecně lze takovou závislost popsat vzorcem Y = K . X, kde K je koeficient přímé úměrnosti či konstanta úměrnosti.

U přímé úměrnosti se také předpokládá, že pokud se hodnota jedné veličiny X změní K-násobně, potom se K-násobně změní i hodnota druhé veličiny Y. (Například koupím-li dvakrát více jablek, zaplatím dvakrát více peněz.)

Grafem přímé úměrnosti je přímka procházející bodem [0;0]

Tolik sice strohá, zato naprosto přesná definice přímé úměrnosti tak, jak ji zná Wikipedie.

Ne, nepíšu ji proto, že by mne posedla touha šířit matematické vzdělávání prostřednictvím vodpadu. Jen mi dnešní den nabídl a už po několikáté v mém životě ověřil obrovskou pravdu lidského života.

PŘÍMÁ ÚMĚRA profesního života je zcela jasná: čím vyšší máte funkci, tím méně normálních lidí je kolem vás! Dnes bych to mohl tesat do kamene... A navíc přidat je jmenovitě, tak kdo zná mé přímé okolí, tak by to výrazně zaplašilo zprávu dne, kterou žije každý. Nevíte jakou? No přece, že dnes se dočkal svobody po třiadvacetiletech Jiří Kajínek... A to nebudu riskovat.

365/17Zde žijí příběhy. Začni objevovat