Chapter One

34.5K 972 101

"I want that." ngumuso ako sa lalaking nakatayo malapit sa bar. Matangkad, matipuno, at mukhang mahaba... ang pasensya.

"Who? Sino?" galak na galak na tanong ni Bliss habang lumilinga sa buong club at pilit na hinahanap ang lalaking natipuhan ko para sa gabing ito.

"That." mas lalo pa akong ngumuso pero hindi niya pa rin makita. Napabuntong hininga na ako at inabot ang kanyang mukha para itapat ang line of vision niya sa tinutukoy ko.

"Oh." tanging sabi ni Bliss. Ilang segundo pa ang makalipas ay parang natauhan siya sa nakita. Ngumiwi siya. "Oh. No. Not him. May... crazy self-proclaimed fiancee na yan. You don't want to be involved in that mess. Pagsisisihan mo sa bandang huli."

"Self-proclaimed..." ngumisi ako. "Hindi official?"

"Ellie..." iyon lang ang tanging sagot niya. Sapat na iyon para ma-kumpirma ang tanong ko.

Inabot ko ang aking baso mula sa table at nakahagikgik na tumayo. "Bye."

Narinig kong inungol niya muli ang aking pangalan pero hindi ko na siya nilingon. Kilala naman niya ako. Simula grade school pa lang ay magkaibigan na kami. Alam niya na kapag may gusto ako, gusto ko. Hindi pwedeng hindi maging akin. Gagawin ko ang lahat basta masunod lang ang sarili kong luho.

At isa pa, tatlong oras na kami dito sa club. It's my rule to never go home without any man candy in my arm everytime we go out. Harmless fling lang naman... at isang beses lang naman ako sa isang linggo naglalandi. Single din ako at nasa tamang edad, kaya lalong mas walang masama.

Muli akong uminom sa basong hawak, inubos ko na ang laman 'non at walang pasabing iniwan sa cocktail table na nadaanan. May narinig akong nagreklamo pero hindi ko pinansin. Nagpatuloy lang ako sa paglakad palapit sa target ko para ngayong gabi.

Hindi pa ako tuluyang nakakalapit ay nahanap niya na ang mga mata ko. Naglabas ako ng isang mapangakit na ngiti at inayos ang paglalakad ko. Hinawi ko ang buhok sa likod ng aking balikat. Napatingin siya sa aking hubad na balikat at matapos sa aking pinagpalang dibdib na halos lumuwa na sa masikip na black tube dress na suot-suot.

Tumigil ako sa paglalakad nang makarating ako sa harap niya. Hindi naalis ang mga mata niya sa akin buong oras na naglakad ako papalapit. Ngumisi ako at maamong itinagilid ang aking ulo.

"Name?"

"Vin Mejia." maagap na sagot niya.

"Age?"

"Twenty-six."

Umangat ang kilay ko. Three years older. Hmm. "Job?"

"None. I play with stocks." he's a risk-taker.

"Status?"

Makahulugang ngumisi siya. "Single."

"Ellie. Twenty-three. Single. Job? All kinds." pilyang kumindat ako sa kanya. Bahagyang nandilat ang mga mata niya pero maya-maya ay tumawa siya.

Matapos ng ilang baso ng alak ay natagpuan ko na lang ang sarili na hinahalikan siya. Nung una ay nasa bar pa kami, pagkadilat ko ay nasa loob na kami ng sasakyan niya, maya-maya ay nagulat na lang ako na nasa condo unit ko na kami.

His hands were everywhere, caressing my neck, fondling my breast, touching me. I was lost to the alcohol and the heated sensation his touch was giving me.

My lips were already tingling from the excessive kisses. I didn't mind. He was a good kisser. Guy like him is so rare these days. From his arms and shoulders, I let my hands explore on their own.

I brushed his upper torso, stopping on his navel. I slipped my hand under his shirt. He hissed when my cold hands contradicted his warm skin. I fumbled with his nipple and played with the ridges of his hard stomach. He's not ripped, how I want it in a man, but he's good enough.

One LieRead this story for FREE!