365/17 - 140 - DĚTI

13 1 0
                         

20.KVĚTNA 2017 - DĚTI

Jako malé děti - bez zábran, plni eutusiasmu, nadšení a prosté radosti

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Jako malé děti - bez zábran, plni eutusiasmu, nadšení a prosté radosti. Tak by se dalo označit počínání všech těch, které jsem měl dnes možnost potkat.

Den začal časným vstáváním, rychlejším, než jsem si myslel. Žena ochořela a tak mi přibyl úkol, který jsem na dnešní den nepředpokládal. Musel jsem odvézt starčí dceru na závody. Původní pilot - manželka - byl ze hry.

Už příjezd k nádraží mne naznačil - raději se nezdržuj, ty co čekají na tvou dceru, jsou divoši. A taky jo, pubertální spoluatleti na parkovišti dávali jasně najevo, že ač jsou věkem už dorostenci, tak jsou STÁLE JEŠTĚ DĚTI. Raději více nepopisovat.

Pelášil jsem tak za svými povinnostmi zpět do našeho města. Soutěž hasičů v požárním sportu má svoje nesporné kouzlo. Dospělí muži, tátové od rodin, kolikrát už i dědové a přesto bojují jak lvi, aby dobře nasáli vodu, dobřes pospojovali hadice a dobře a rychle sestřelili terč. Krásné vidět, jak v nich ty malé děti stále jsou.

Odpolední program pak měl pro mne jasnou náplň. Setkání pěveckých sborů pod organizací místního pěveckého sboru. Ten slaví 155 let a to už je co říct. Kulturní zážitek obrovský. Na závěr pak více než dvě stě účinkujících ve společném vystoupení s Pardubickou filharmonií. Krása. A jejich radost? Stejná, jak v případech předchozích. Po skončení zářili všichni JAKO MALÉ DĚTI!

Je třeba žít. Jen tak se nestárne.

PS: A mistrem světa zítra bude Švédsko - vsaďte si...

365/17Zde žijí příběhy. Začni objevovat