Character Introduction

27.1K 105 28

Ako si James Alarcon, 19 taong gulang

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Ako si James Alarcon, 19 taong gulang. Ako ay nag iisang anak nang aking mga magulang, ngunit sa kasalukuyan ako ay namumuhay na lamang na mag isa. Namatay ang aking mga magulang sa isang malagim na aksidenteng pangsasakyan.
Ako ay kasalukuyang nasa ikalawang taon sa kursong pagka Pulis. Kahit mahirap igapang ang aking pag aaral dahil sa ako'y nag iisa na lamang, patuloy parin akong nag puporsiging mag tapos nang kolehiyo.
Ako ay may tangkad na 5'11". Maganda ang hubog nang aking katawan, dahil sa aking araw'araw na pag bubuhat sa loob nang limang buwan, ngunit sa kasalukuyan ay tatlong beses na lamang sa isang linggo kong ako'y mag buhat.
Moreno ang kulay nang aking balat, makapal ang aking mga kilay, may pagka singkit ang aking mga mata, matangos aking ilong at ako ay may makapal na labi na kay sarap halik halikan.
Malaki ang naitutulong sa akin nang aking Barakong katawan at nang aking angking ka'gwapuhan upang patuloy na mabuhay sa araw'araw.

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.


Ako si James Thompson, 45 taong gulang. Ako ay kasalukuyang nandito sa America kasama ang aking Misis at ang aming dalawang anak na lalaki.
Pinamumunuan ko ang aming kumpanya na ipinamana sa akin nang aking mga magulang.
Ako ay may tangkad na 6 feet at sa edad kong kong 45 ay bakas parin ang aking angking ka'gwapuhan. Maganda ang hubog nang aking may pagka body builder na katawan, Dadbud kong nila'y tawagin na talaga namang kinahuhumalingan nang aking Misis at mga kababaihan, mapa bata man o matanda.
Ngunit sa kabila nang aking mga narating at maranyang pamumuhay ay meron parin akong hinahanap na alam kong ito lamang ang mag papakumpleto sa buhay ko, at alam ko ring ako ang kukumpleto sa kanyang pagka'tao.

My Sugar DaddyTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon