Troye Sivan

284 47 18
                         

Troye Sivan Mellet este un cântăreț, compozitor, actor și youtuber australian de origine sud-africană

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Troye Sivan Mellet este un cântăreț, compozitor, actor și youtuber australian de origine sud-africană. Canalul său de Youtube are peste 3,8 milioane de abonați (ianuarie 2016).

Născut: 5 iunie 1995

Orientare sexuală: gay

Troye și-a recunoscut sexualitatea în fața familiei în 07.07.2010.

Cel mai personal cântec a lui Troye din EP este „Wild", iar de pe albumul „Blue Neighborhood" este „Ease" care e despre cât de mult îi lipsește familia din Australia.

Troye nu a avut până acum nicio relație adevărată.

-DarkLGBTQ- Society and SupportersWhere stories live. Discover now