end: the beginning

66 4 4
                  

clara &
mattias

sa gabing 'yon, ibigay ni clara ang kanyang sarili kay mattias.

sa gabing 'yon, ibinigay ni mattias ang kanyang sarili kay clara.

sa mga susunod na araw, ibinulong ni clara kung gaano niya kamahal ang asawa tuwing nasa bisig siya nito.

pakiramdam ni mattias ay wala na siyang hihilingin pa.

hanggang sa patunayan ng maykapal na mayroon pa. mayroon pang kulang. kaya naman biniyayaan niya si mattias kahit hindi ito humihingi.

pagkatapos ng apat na buwan, ang dalawa ay nakagawa ng isa.

siyam na buwan, isinilang ang isang anghel na kasing puti ng ulap. tumatawa ito kapag nahahawakan sa tiyan o sa pwetan. humahagikhik tuwing hinahampas ang tubig sa palanggana sa oras ng kanyang paligo. umiiyak kapag nagugutom o naiinitan o nadudumi.

mukha itong anghel habang tulog kaya madalas pinagmamasdan ni clara ang kanyang anak habang nakapikit. ipadadaan ang kanyang daliri sa pisngi ng anak, sa mahabang pilikmata, sa likod ng tenga na tila wala pang buto sa lambot, at babalik siya sa pisngi nito, pagkatapos ay mangingiti sa sarili.

kapag ang batang anghel ay ngumiti, pakiramdam ni clara na nasisinagan ng araw ang kanyang puso, umiinit kasi iyon, sa puntong siyang naluluha.

ang puso ng batang anghel ay puro. nakuha nito ang lambing at pagkaseloso ng kanyang ama. pero kamukha ito ni clara, mula ulo hanggang talampakan.

labing-isang taon gulang si angela nang siya'y managinip ng lalaking walang mukha. nakalutang sila sa liwanag kaya naman hindi niya maaninag ang itsura ng batang lalaki.

nagkausap sila roon ngunit ang lahat ng iyon ay pansamantalang mabubura sa alaala ni angela sa oras na siya'y magising.

mababaon ang alaalang 'yon sa pinakasulok ng kanyang isipan, magtatago nang matagal na panahon, mangangalawang, aalikabukin, hanggang sa isang araw ay mabubuksan, kasama ng pangakong nangyari sa pagitan nilang dalawa sa mundo ng pangarap at panaginip.

angela: anong pangalan mo?

batang lalaki: milan

angela: meee-lan? mih...lan? mila-aa-lan?

sinabi niya 'yon sa iba't ibang tono saka humagikhik.

milan: ikaw? anong ngalan mo?

masiglang sumagot si angela. alam niya ang isasagot kapag tinanong siya ng gano'n, tinuruan siya nina clara at mattias.

angela: angela!

milan: angela...

sambit nito na parang sinusubukan kung maganda ba ang tunog ng pangalan ng babae sa kanyang bibig.

sumagot si angela dahil akala niya ay tinatawag siya ng kausap. hindi niya pa alam ang pagkakaiba ng mundong kanyang ginagalawan sa mundo ng pangarap at panaginip.

angela: hmm?

milan: hintayin mo ko, angela. hahanapin kita.

talagang bata pa si milan, hindi niya alam na mahihirapan siyang tuparin ang pangako. sapagkat sa henerasyong 'yon, tatlong angela ang kanyang makikilala bago matagpuan si angela, ang batang napapabungisngis pagkarinig ng pangalang milan.

____________

yssa &
jin

Yours Since 1997 (COMPLETED)Where stories live. Discover now