82

1.9K 392 108

Me: aunty chai?

Aunty: na na na

Me: aunty paani wani lau?

Aunty: na na na

Me: achcha khaane tak to ruk jaiye.

Aunty: na na na

Me: don't you give up

Aunty: na na na

Me: I won't give up

Aunty: na na na

I am done with myself

Indians Be Like || ✓Read this story for FREE!