Trap - Swings & Yoo Sungeun

45 0 0
                         

no-i senggakduri nal himdulge hago
no-i gurimjarul nan bosonal su obso

he-ojigonaso senggakhamyon cham utgiji 
we se-onagangolka dajonghesotdon bunwigin

dongsi-e gungumhangon onjebuto
onjebuto nan noman bomyon olguri bulgo

jyoso gogerul sugige do-ego gamyon sotdongolka
cho-um manasul tewa non daruji antamyo nal

solduksikyotjiman nan gu marul mitji moteso 
niga musun marul hedo bangohamyo nol chyoneso 

wenyamyon onunalsobuto-inga non 
nal wihe kumijido anhatgo 

wole gago sipohanun gotdo gaji anhatji  
nuroganun jajung subal duldut jonbu badatji 

onuse nan nomu dangyonhan ingani dweso 
sonmurul sajwodo, chakhan munjarul bonedo 

onuse nodo nahante dangyonhan sarami dweso
tedorul bakugo, hwajangul dasi gochyodo 

no-i senggakduri nal himdulge hago
no-i gurimjarul nan bosonal su obso

noran saram we iroke itji motanunji
babo gatun nan onuldo hayomobsi norul bulo

mwoga munjeraso 90ildo gaji mote
igijogijiman i sanghwangi changpihe

guroke jotago ma-il boltenun onjego 
najungen janunchoguro hesotdon wonmensyo 

nega guroke yonghoni obsotdon saramyona
nan jongmal nol saranghagin hetdongolka

gunde nodo jilyotjanha non to we gure 
nol anumyonsodo mironego siposo everyday

nan norang gyolhonhal jul aratdago 
gunde ije waso solma narul japgetda mwo

dodeche we non ajik nal 
go-erophinungonya o-eguguro jebal gajwora 

niga bulhengheso nega gipun gotdo anigo 
gunyang niga ne guncho-e itdanun got gu sasilo 

ne moriga tojil got gata mugowo 
nan ajik nol itjimotenabwa jebal kojyojwo

no-i senggakduri nal himdulge hago
no-i gurimjarul nan bosonal su obso

noran saram we iroke itji motanunji
babo gatun nan onuldo hayomobsi norul bulo

no gurigo ne gamjongul mitji mote
jongiranun gon onu se nal gadunun jokswe

i gamok aneso mwongal hebogetdanungoya
gure nomu u-isiman pumgo nol dehetdon gon na 

gugon injonghajiman imi nujotjanha
ije waso iromyon no-e

ije waso iromyon no-ege hutnal usu-un namja
ga do-elgoranun gol gurigo bandero nado nol

jonjunghaji motalgoya guroni ije gumandwo good bye 
no-i senggakduri nal himdulge hago

no-i gurimjarul nan bosonal su obso
noran saram we iroke itji motanunji
babo gatun nan onuldo hayomobsi norul bulo

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now