For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Phương thức sản xuất là gì

3.5K 0 0

Phương thức sản xuất là gì?

Phương thức sx:Là cách thức tiến hành sx của cải vật chất trong 1 thời gian nhất định trong lịch sử xã ội loài người.

cấu trúc:

Phương thức sx bao gồm 2 mặt: Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

LLSX:Là mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên trong quá trình sản xuất.LLSX bao gồm tư liệu sản xuất và người lao động.

-Người lao động với tư cách là chủ thể của sản xuất vật chất , tác động vào đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất, sáng tạo ra công cụ lao động. Với ý nghĩa đó người lao động là nhân tố hàng đầu của LLSX.

-Công cụ lao động là nhân tố quan trọng của LLSX.

QHSX: Là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất, bao gồm các mối quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lí sản xuất, quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra.

chính trị 2012Đọc truyện này MIỄN PHÍ!