Bài tập kết cấu thép

3.9K 0 1

Bài tập kết cấu thép

Đề bài :

Thiết kế một dầm thép dài 12 m chịu tổng tải trọng tiêu chuẩn là 160,66KN/m

tổng tải trọng tính toán 176.7 KN/m.Sử dụng thép CT3,que hàn E42.Độ võng tương đố cho phép = ,Do yêu cầu thực tế công trình ,hai đàu dàm phải cắt bớtbề rộng bản cánh chỉ còn tối đa là400mm,cứ 2m bố trí một sườn chốngđể liên kết với các bộ phận khác.

Yêu cầu:

1. Chọn kích thước của tiết diện dàm có sựe thay đổi sủa tiết diện

2. Kiểm tra độ bền tiết diện được chọn

3. Kiểm tra độ võng

4. Kiểm tra ổn định cục bộ

5. Kiểm tra ổn định tổng thể

6. Tính toán liên kết giữa bản cánh và bản bụng

7. Tính toán ổn định sườn chống

Bài làm

1.Chọn kích thước của tiết diện

a.Tính nội lực:(Mvà Q),tạicác mặt cắt nguy hiểm:

Ta có :M= = ;

Q=

2.Xác định kích thước của mặt cắt

Xác định Wy/c ;

Xác định chiều cao của tiết diện h

 Theo điều kiện kinh tế:

b 100 125 135 150

Hkt 131,95 142,14 145,84 151,05

 Xác định theo điều kiện độ cứng:

Từ công thức:

hmin= ,thay số R=2100 (daN/cm2);

hmin= =118 cm;

Như vậy từ bảng và hmin< htk. Đó đó: Chọn theo h theo htkTa chọn h theo các điều kiện sau:

o Quy cách kinh tế .

o Kinh tế.

o Theo điều kiện độ cứng

Do đó ta chọn c =25 mm;

H=140 cm;

Chọn chiều dầy

b≥ và căn cứ vào quy cách thiết kế ta chon b=1 cm;

Xác định bc=?

Ta có : bc= ; Trong đó ; c=2.5 mm; hc=(c+hb)=2.5+135=137.5 (cm);

Jy/c-Jb= =15317. - =1072190-205031.25=867158.785 cm3;

bc=2. =36.69;

Từ đó theo điều kiện kỹ thuật ta chọn bc=35 cm;

Như vậy ta chọn : bc=35 (cm); hb=135 (cm); c=25,9(cm); h=140(cm);

2. Kiểm tra độ bền của tiết diện được chọn;

Jx=

xc= =

bc=35 cm;

thay số: Jx=

Wx= =

Ta có ;

thoả mản điều kiện;

Bài tập kết cấu thépĐọc truyện này MIỄN PHÍ!