Phân biệt thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Mối quan hệ giữa 2 TT này KHÁI NIỆM: Thị trường tiền

51.7K 7 5

Phân biệt thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Mối quan hệ giữa 2 TT này

KHÁI NIỆM:

Thị trường tiền tệ:Là nơi mua bán trao đổi các công cụ tài chính ngắn hạn (có thời hạn thanh toán dưới 1 năm)

Thị trường vốn

Là nơi trao đổi mua bán các công cụ tài chính trung hạn và dài hạn (có thời hạn thanh toán trên 1 năm)

CÔNG CỤ:

Thị trường tiền tệ :

- Tín fiếu kho bạc

- Tín fiếu NHNN

- Thương fiếu

- Chấp fiếu NH

- Chứng chỉ tiền gửi

- Hợp đồng mua lại

- Đô la châu âu

Thị trường vốn

- Cổ fiếu

- Trái fiếu

- Chứng khoán fái sinh

ĐẶC TRƯNG CÔNG CỤ :

Thị trường tiền tệ :

- Có tính thanh khoản cao

- Mức rủi ro thấp

- Thời hạn của các công cụ tài chính ngắn  lãi suất ít biến động  biến động giá thấp

- Lợi nhuận thấp

Thị trường vốn

- Có tính thanh khoản thấp

- Mức rủi ro cao

- Thời hạn của các công cụ tài chính dài  lãi suất biến động mạnh  biến động giá cao

- Lợi nhuận cao

CHỦ THỂ THAM GIA :

Thị trường tiền tệ:

Hộ gia đình, doanh nghiệp, trung gian tài chính, NHTW, kho bạc Nhà nước, nhà môi giới...

Thị trường vốn

Nhà fát hành, nhà đầu tư, tổ chức trung gian chứng khoán, cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán...

PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG :

TT tiền tệ bao gồm thị trường tiền tệ lien NH và thị trường tiền tệ mở rộng

TT vốn bao gồm thị trường tín dụng trung và dài hạn; thị trường chứng khoán

CHỨC NĂNG :

Thị trường tiền tệ

Là thị truờng quan trọng để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động cho các DN, CP (TSX giản đơn là chủ yếu)

Thị trường vốn

Thoả mãn ncầu về vốn đtư dài hạn cho DN và CP (TSX mở rộng

2. Mối quan hệ giữa 2TT này:

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là hai bộ phận cấu thành nên thị trường tài chính cùng thực hiện một chức năng là cung cấp vốn cho nền kinh tế. Do đó các nghiệp vụ hoạt động ở trên hai thị trường có mối liên quan bổ sung và tác động hỗ tương.

Trên thực tế, các hoạt động của thị trường tiền tệ và thị trường vốn được thực hiện đồng bộ đan xen lẫn nhau, tác động và chịu sự ảnh hưởng của nhau, tạo thành cơ cấu hoàn chỉnh của một thị trường tài chính.

Việc phân định thị trường tài chính thành 2 bộ phận là thị trường tiền tệ và thị trường vốn chỉ là biện pháp để tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu từng loại thị trường. Trên thực tế, không phải dễ dàng có thể chỉ ra đâu là khu vực chuyên môn hoá của thị trường tiền tệ và đâu là khu vực chuyên môn hoá của thị trường vốn.

Hai thị trường này có mối quan hệ hữu cơ với nhau. Các biến đổi về giá cả, lãi suất trên thị trường tiền tệ thường kéo theo các biến đổi trực tiếp trên thị trường vốn. Ngược lại, các biến đổi về chỉ số chứng khoán hoặc trị giá cổ phiểu của thị trường vốn cũng phản ảnh các hiện tượng tốt xấu đã đang và sẽ xảy ra trên thị trường tiền tệ. Các chính sách của Nhà nước như chính sách lãi suất, tiền tệ với mục đích phát triển thị trường tiền tệ đồng thời cũng là các yếu tố ngăn cản phạm vi hoạt động của thị trường vốn.

Xét trong tương lai, xuất phát từ những đòi hỏi thực tế, không thể tồn tại một thị trường tiền tệ thuần tuý cũng như không thể tồn tài một thị trường vốn thuần tuý mà phải tồn tại một thị trường tài chính bao gồm cả thị trường vốn và thị trường tiền tệ hỗn hợp.

học tập kinh tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!