Phân biệt thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Mối quan hệ giữa 2 TT này KHÁI NIỆM: Thị trường tiền

34.7K 1 3

Phân biệt thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Mối quan hệ giữa 2 TT này

KHÁI NIỆM:

Thị trường tiền tệ:Là nơi mua bán trao đổi các công cụ tài chính ngắn hạn (có thời hạn thanh toán dưới 1 năm)

Thị trường vốn

Là nơi trao đổi mua bán các công cụ tài chính trung hạn và dài hạn (có thời hạn thanh toán trên 1 năm)

CÔNG CỤ:

Thị trường tiền tệ :

- Tín fiếu kho bạc

- Tín fiếu NHNN

- Thương fiếu

- Chấp fiếu NH

- Chứng chỉ tiền gửi

- Hợp đồng mua lại

- Đô la châu âu

Thị trường vốn

- Cổ fiếu

- Trái fiếu

- Chứng khoán fái sinh

ĐẶC TRƯNG CÔNG CỤ :

Thị trường tiền tệ :

- Có tính thanh khoản cao

- Mức rủi ro thấp

- Thời hạn của các công cụ tài chính ngắn  lãi suất ít biến động  biến động giá thấp

- Lợi nhuận thấp

Thị trường vốn

- Có tính thanh khoản thấp

- Mức rủi ro cao

- Thời hạn của các công cụ tài chính dài  lãi suất biến động mạnh  biến động giá cao

- Lợi nhuận cao

CHỦ THỂ THAM GIA :

Thị trường tiền tệ:

Hộ gia đình, doanh nghiệp, trung gian tài chính, NHTW, kho bạc Nhà nước, nhà môi giới...

Thị trường vốn

Nhà fát hành, nhà đầu tư, tổ chức trung gian chứng khoán, cơ quan quản lý Nhà nước về chứng khoán...

PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG :

TT tiền tệ bao gồm thị trường tiền tệ lien NH và thị trường tiền tệ mở rộng

TT vốn bao gồm thị trường tín dụng trung và dài hạn; thị trường chứng khoán

CHỨC NĂNG :

Thị trường tiền tệ

Là thị truờng quan trọng để đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động cho các DN, CP (TSX giản đơn là chủ yếu)

Thị trường vốn

Thoả mãn ncầu về vốn đtư dài hạn cho DN và CP (TSX mở rộng

2. Mối quan hệ giữa 2TT này:

Thị trường tiền tệ và thị trường vốn là hai bộ phận cấu thành nên thị trường tài chính cùng thực hiện một chức năng là cung cấp vốn cho nền kinh tế. Do đó các nghiệp vụ hoạt động ở trên hai thị trường có mối liên quan bổ sung và tác động hỗ tương.