Chapter 17

24.2K 704 41

,,Projekt Sunset. Ako iste viete je to veľmi dôležitý projekt. Hustá sieť detských domovov v štáte New York a v Európe v štátoch Španielska, Francúzska, Talianska a samozrejme vo Veľkej Británii," hovoril pán Styles na mimoriadnej porade o našom projekte s Harrym. Je to náročný projekt a keďže začína ísť do tuhého budem v práci tráviť priveľa času. Ako hovorí pán Styles chce to plné nasadenie.

,,Exteriér ako aj interiér nesmú pripomínať celu z roku pána. Ide o príjemné prostredie, kde sa deti musia cítiť dobre, príjemne. Ako doma," pokračoval a pohľadom vyhľadal mňa a Harryho. Prikývla som a pozrela na Harryho. Díval sa na mňa, zamračeným pohľadom a ja som mala dojem, že mi niečo chce povedať.

,,Hlavní architekti môj syn a slečna Tara," pán Styles opäť upriamil moju pozornosť na neho.

,,Sa o pár týždňov odoberú do Španielska samozrejme nie na dovolenku Harry," povedal a pozrel na svojho syna. Pár ľudí sa zasmialo vrátane mňa. Ako som predpokladala, Harry sa nesmial iba pozeral na plátno v ktorom bežala prezentácia.

,,Detaily s vami ešte preberiem to je pre dnešok všetko," povedal pán Styles a po chvíli si všetci začali brať svoje veci a opúšťať miestnosť.

,,Je tak smutné, že budeš otrávená návštevou takého krásneho miesta ako je Španielsko niekým ako je Styles," povedal skleslým hlasom Joshou a ja som sa na neho škaredo pozrela.

,,Nemusíš na to tak podotýkať Josh. Ako povedal pán Styles. Nejdeme tam na dovolenku ale kvôli práci," pripomenula som mu.

,,Keby ja idem do Španielska namierim si to do prvého baru a rozdám si to s prvou tmavou Španielkou, ktorú by som uvidel," pokračoval a ja som prekvapene nadvihla obočie.

,,Pán Sanders myslím, že nikoho nezaujíma s kým by ste si to vy si rozdal," ozval sa za nami hlas pána Stylesa. Všetci sme nadskočili a Louis sa začal strašne smiať. Otočili sme sa a pri pohľade na Joshou by ste si pomýli jeho tvár s paradajkou. To má za to, že má také reči.

,,J - ja som t - to..." zakoktal sa Joshou a viditeľne prehltol. Nastalo ticho a pán Styles si ho premeriaval pohľadom.

,,Bežte pracovať," nakoniec prehovoril pán Styles a nemusel to hovoriť dva krát. Joshou sa zvrtol na päte a okamžite odkráčal spolu s ostatnými.

,,Slečna Tara," ozval sa pán Styles a ja som sa na neho spätne otočila.

,,Ako sa vám pracuje s mojim synom?" opýtal sa ma a vložil si ruky vbok. Prekvapene som nadvihla obočie a všetko čo by som mala povedať sa mi zaseklo v hrdle. Spomenula som si na Josha ako povedal, že by som to mala povedať jeho otcovi. Možno by to bolo správne, no keď si samú seba predstavujem ako mu žalujem zamietla som túto možnosť. Myslím, že by to aj tak nepomohlo.

,,Ide to fajn," usmiala som sa.

,,Naozaj? Nerobí vám problémy ako to u neho býva zvykom?" nadvihol obočie a podozrivo sa na mňa zahľadel. Po chvíli som pokrútila hlavou.

,,Nie. Všetko je v poriadku a svoju prácu robí naozaj dobre," vypustila som ďalšiu polovičnú lož. Harry svoju prácu naozaj vykonáva dobre a pokojne sa môže nazývať najlepším architektom.

,,V tom prípade som rád. Iba to som chcel," usmial sa čím mu na lícach vybehli jamky.

,,Dovidenia," úsmev som mu opätovala a vyšla som z miestnosti. Zavrela som dvere a zodvihla som hlavu. Uvidela som pred sebou Harryho ako sa opiera o stenu s rukami prekríženými na hrudi a pozerá na mňa.

Pulse (FF- Harry Styles)Where stories live. Discover now