52

1.9K 338 51

Indian boys be like:

Bhai joke to samajh nahi aaya, par chutiya likha hai. Funny hi hoga.

Indians Be Like || ✓Read this story for FREE!