1.

50 4 1
                         

Ok zaczynamy ;--;
Oda do kibla z moją siostrą :
Kiblu życie moje
Tyś jest jak zdrowie ile cię trzeba cenić
Ten tylko się dowie kto cię stracił
O kiblu przecudowny
O kiblu przecudnie pachnący
Odświeżaczem z Rossmana .

Już tłumaczę co się stało :
Mój kot jest uzależniony od Domestosa
I miział się do kibla i w drodze do szkoły z moją siostrą wymyśliłyśmy odę do kibla tak jakby to była perspektywa mojego kota .  

Mam nadzieję że Cię ten rozdział rozbawił . 🙂😁

Przygody z mojego rakowego życia Where stories live. Discover now