365/17 - 117 - PŘIŠLO/NEŠLO

15 0 0
                         

27.DUBNA 2017 - PŘIŠLO/NEŠLO

Tak to PŘISLO - psát "vodpad" NEŠLO

Ups! Tento obrázek porušuje naše pokyny k obsahu. Před publikováním ho, prosím, buď odstraň, nebo nahraď jiným.

Tak to PŘISLO - psát "vodpad" NEŠLO.

Pracovní program služební cesty byl tak náročný, že prostě a jednoduše i přes obrovské červíky v hlavě a nutkání psát tajně při jednání (což bylo nereálné), nebylo možné další kapitolu psát. 

Tak vzhůru do dnešního dne. Sněhu navzdory...

365/17Zde žijí příběhy. Začni objevovat