Memy nr. 2 xdd

485 29 7

Musiałam na pierwszy ogień xdd ♥

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Musiałam na pierwszy ogień xdd ♥

Musiałam na pierwszy ogień xdd ♥

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Właśnie :c

xDDD Dobrze, że mój ksiądz nie wie, że lb yaoi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

xDDD Dobrze, że mój ksiądz nie wie, że lb yaoi...

xDDD Dobrze, że mój ksiądz nie wie, że lb yaoi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oj.... bardzo dużo xDDD

 bardzo dużo xDDD

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

xDD

Musiałam xd

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Musiałam xd

Musiałam xd

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.Koniec. Kolejny rozdział gdzieś o 15:00-16:00 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jak Być Fujoshi? Oto jest pytanie!Przeczytaj tę opowieść za DARMO!