sixty - seven - that girl which...

2.7K 235 6

"Cože?" zamumlala jsem a otočila se na něj, viděla jsem jeho tvář spoře osvětlenou pouličními lampami.


"Nic," odpověděl a hlasitě polkl. "Spi, je pozdě."

"Harry, něco jsi říkal, no ne?" usmála jsem se na něj a posadila se na posteli, poté jsem si opět lehla na levý bok. "Co jsi říkal?"

"Na tom nezáleží," mávl rukou a podíval se na mě. "Nech to plavat."

"Říkal jsi, že by ses dal rozvést," vydechla jsem. "Myslel jsi to opravdu vážně?"

"J - já-"

"Rozvedl by ses kvůli holce, kterou nemiluješ? Sám jsi to říkal."

h a r r y

Chytila mě do mé vlastní - ne tak dobře - naplánované pasti. Chytila mě a nechtěla mě pustit. Nemohl jsem to jen tak nechat, věděl jsem, že později se to stejně dozví, ale ona se to dozvědět nemohla. Nemohl jsem to jen tak říct. Nemohl jsem jen tak říct, že jí miluji jen po pár dnech, co se známe. Nemohl jsem jí říct, že jakmile jsem ji viděl, řekl jsem si, že tuhle dívku musím mít.

"Nech to být, Bexley. Spinkej," zašeptal jsem do jejího ucha a obmotal ruce okolo jejího pasu, políbil jsem ji do vlasů a zavřel oči.

"Harry, ne, musíš mi to říct. Řekni mi to, co jsi před chvílí povídal," zasmála se a strčila do mého ramene. "No tak, na něco jsem se tě přece ptala. Proč by ses rozváděl se svou ženou jenom kvůli obyčejné holce, kterou zatraceně nemiluješ?"

Slyšel jsem pláč v její řeči. Slyšel jsem lítost v její řeči. A také jsem slyšel tak hrozný smutek.

"Harry," zaplakala. "Řekl jsi, že mě nemiluješ, proč by ses rozváděl?"

"Ne ne, zlato, ne," říkal jsem v rychlém sledu.

Nechtěl jsem, aby plakala kvůli něčemu, co jsem zavinil jen já. Já jsem se do ní zamiloval a je jasné, že teď nikoho nechce, když jí Louis tak moc ublížil. Já ji miluji, ona mě ne. Nemůžu jí nechat tak nešťastnou.

"Ne ne, neplakej," šeptal jsem do jejích vlasů. "Nemiluji tě, no tak, zlato, nemiluji tě, neboj se."

"Tak proč by ses potom rozváděl?" plakala a smáčela mou hruď svými slzami.

"Jen jsem to tak plácl. Vím, že teď nikoho nechceš po tom, co ti udělal Louis. Je to jen flirt, no ne? Hlavně mě tu nenechávej, nikam nechoď. Slibuju, že se do tebe nezamiluji, nemusíš mít strach."

Nevěděl jsem, že teď jsem jí ublížil nejvíce na světě.

Možná proto jsem se ráno probudil v úplně prázdné posteli.


Bury me » h.s. czWhere stories live. Discover now