[TULA] Bisdak collections-1

1.2K 7 4

HILAK

2004

buot nakong muhilak
kung ako singgitan
sa mga kasuko
niining kalibutana

ako muhilak
kung mawala ang katunggod
sa mga tawo
nga duol kanako

buot nakong muhilak
kung mawanang kalipay
sa mga ginmahal kog gihigugma.

____________________________________________________________________♥

Diyamante 

2003

kami ang dyamante
sa mataas na paaralan
dyamanteng nagatagingting
sa tibuok iskwelahan
naa ang kalipay
sa mga ngabil na sabaan
na ang mga kamot
na dili madaog-daog

ang kiat
na mga istudyante
ang dili masultian
pero mutuman
ang dili mapildihon
sa tanan...
magpabilin
kay kana ang nag-usarang

DYAMANTE.

___________________♥


SINUGO

2003

ikaw ang nag-abli
sa naga pamuktok kong kasing-kasing
ikaw ang naglimpyo
sa gubot kong katawhan
ikaw ang akong paglaum

ang sinugo

__________________________________________________________________________♥

sorry kung di talaga pure na bisaya/cebuano

di ko kasi alam ang term sa ibang words.

DEDICATION:

ti dedicate this to [        GataSalvajeh           ]

kasi di ko lang sya friend, naiintidihan nya pa to.

POEMS: the old notebookRead this story for FREE!