Chapter 8.2

10.1K 363 37

Chapter 8.2

Paglapag ng sinasakyang eroplano ni Maureen sa Ninoy Aquino International Airport ay halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Magmula ng magtungo sila ng buong pamilya sa Amerika ay ito ang kauna-unahang beses na dumalaw siya sa bansang sinilangan. Maraming masasayang alaala siya rito na hindi niya makakalimutan. Naputol ang pagmumuni-muni niya ng marinig ang matinis na boses ng kaibigan.


"Reena! Oh my goodness! Halos hindi kita nakilala. Mas lalo kang gumanda." May paghangang hinagod ng tingin ni Grace ang kabuuan ng kaibigan.


"Nice to see you again Grace." Matamlay na tugon ni Maureen bago nakipagbeso-beso rito.


"Totoo bang masaya kang makita ako ulit? o napipilitan ka lang dahil sa pinapagawa ko sa'yo?" Biglang nagbago ang pakikitungo ni Grace kay Maureen. Napaismid pa ito.


"I'm just tired, almost 16 hours akong nakaupo sa loob ng eroplano. I'm sorry, if I got you offended." Malumanay na paliwanag niya.


Lumiwanag ang mukha ni Grace sa sinabi ng kaibigan. "Ikaw naman kasi sabi ko sa'yo business class ang kunin mo eh di sana komportable ka." Turan ni Grace habang tinutulungan ang kaibigan sa mga bagahe nito. Nagpatiuna na siya sa paglalakad papuntang parking area.


Si Maureen naman ay napailing na lamang habang nakasunod sa kaibigan. Ayaw na niyang makipag-argumento rito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na nakipagkasundo rito.


"So.... you'll stay in my place? Marami akong ikukuwento sa'yo." Nakangiting tanong ni Grace ng nasa loob na sila ng sasakyan.


Mabilis na umiling si Maureen. "Sa Shang Hotel muna ako, may mga aasikasuhin pa akong trabaho. I have to report to my boss first. " Kung siya ang masusunod mas gugustuhin niyang tumira ng pansamantala sa isang mumurahing apartment kaysa makasama ito sa iisang bubong dahil nasisiguro niya na babantanyan nito ang bawat kilos niya.


"Oh boy! Akala ko ba nagresign ka na sa trabaho mo?" Muling tanong ni Grace bago nito pinaandar ang makina ng sasakyan.


"Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo na kailangang personal kong ibibigay ang resignation letter sa boss ko." Ang totoo nito ay hanggang sa mga sandaling iyun ay hindi pa rin siya nagdedesisyon kung itutuloy niya ang pag-alis sa kumpanya. Napakabait sa kanya ng boss niya, itinuring siya nitong kaibigan at kapatid kaya naman masama ang kanyang loob sa mga nangyayari. Ang lalong nakakapagpalala pa ng sitwasyon ay ang pangungulit ni Nathan. Lalong nadagdagan ang pagkainis niya sa binata ng malaman niyang nakipag-usap ito sa mga magulang at lakas loob na nagsabi na gusto siyang pakasalan. Naguguluhan na siya kung ano ba talaga ang totoong motibo ni Nathan Sarmiento pero sisiguruhin niya na matapos lang niya ang problema kay Grace ay ito naman ang haharapin niya.


"Reena, kapag ikinasal na kayo ni Dale Andrew you don't need to work hard. Baka nakakalimutan mo na multi-millionaire ang boyfriend mo." Pangungumbinsi ni Grace.


"Ex-boyfriend." Pagtatama ni Maureen. Gusto niyang bulyawan ito, at sabihin ditto na hindi niya kayang sumira ng isang relasyon ngunit pinanghihinaan siya ng loob dahil wala pa siyang pambayad dito.


Napasimangot na lamang si Grace. Medyo hindi niya nagugustuhan ang ikinikilos ng kaibigan ngunit sa ayaw at sa gusto nito ay itutuloy nila ang napag-usapan.


"Did you call him? Alam na ba niya na ngayon ka darating?" Muling ungot ni Grace.


"Mamaya ko na lang siya tatawagan. Matipid na tugon ni Reena ngunit parang may kakaibang kaligayahang naramdaman siya habang iniisip ang muling pagkikita nila ni Dale Andrew. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksiyon niya.


"Reena, I want you to be happy. Huwag mong isipin na ginagamit kita, humihingi ako sa'yo ngayon ng tulong so I can move on with my life." Malungkot na pahayag ni Grace ng nasa tapat na ng hotel ang kotse.


Nang lingunin ni Maureen ang kaibigan ay bigla siyang nahabag dito. Alam niya kung gaano nito kamahal ang nakababatang kapatid kaya naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Inabot niya ang kanang kamay ng kaibigan at marahang pinisil ito. Gusto niyang iparating dito ang pang-unawa.


"I'll see you tomorrow, Reena. Magpahinga ka muna." May kinuha sa loob ng comparment si Grace at iniabot ito sa kaibigan.


"Alam kong kailangan mo iyan. Naka-save na diyan ang number ko at ni Dale Andrew kaya anytime na may kailangan ka don't hesitate to call me."


Nagpasalamat si Reena sa kaibigan bago tuluyang bumama ng sasakyan nito. Inihatid pa siya nito hanggang sa lobby ng hotel bago nagpasyang magpaalam.


Ilang sandali pa ang lumipas ay nasa loob na siya ng suite niya. Pakiraramdam niya ay parang magkakasakit siya. Nagsisimula ng magbago ang timbre ng kanyang boses. Habang nakaupo sa couch ay titig na titig siya sa cellphone na nasa ibabaw ng kama, nagdadalawang isip siya kung tatawagan si Dale Andrew. Ngunit ng sumagi sa imahinasyon niya ang galit na mukha ni Grace ay dali-dali siyang napatayo at dinampot ang cellphone. Nakakailang ring pa lamang ay may babaeng sumagot sa kabilang linya. Nasisiguro niya na ito ang asawa ng dating nobyo.


"May I speak with Dale Andrew?" Pinaarte pa ni Maureen ang boses. Kahit labag sa kalooban ay kailangan na niyang simulan ang palabas.


"May I know who's in the line please?" Magalang na tanong ng babae sa kabilang linya.


Napatuwid sa pagkakaupo si Maureen ng marinig ang boses ng babae. Parang kilala niya ang boses nito ngunit inignora na lamang niya ito. "This is Reena his girlfriend. Are you his new maid?" Nang mga sandaling iyun ay galit na galit siya sa kanyang sarili lalo na ng maramdaman niyang natigilan ang kausap. Ngayon pa lamang ay napagtanto niya na hindi niya kaya ang pinapagawa sa kanya ni Grace. Kailangan niyang makausap ng personal si Dale Andrew para ipaalam dito ang masamang plano ni Gracce.


_________


Deal with the MillionaireWhere stories live. Discover now