Em bảo anh đi đi...(bai tho hay nhat moi thoi dai)

2.4K 0 0

Em bảo anh đi đi...

Em bảo:"Anh đi đi"

Sao anh không đứng lại

Em bảo:"Anh đừng đợi"

Sao anh vội về ngay?

Lời nói thoảng gió bay

Đôi mắt huyền đẫm lệ

Mà sao anh dại thế

Không nhìn vào mắt em

Mà sao anh dại thế

Không nhìn vào mắt em

Không nhìn vào mắt sầu?

Không nhìn vào mắt sâu?

Những chuyện buồn qua đi

Xin anh không nhắc lại

Em ngu khờ vụng dại

Anh mơ mộng viển vông

Đời sống nghiệt ngã không

Cho chúng mình ấm mộng

Thì thôi xin gửi sóng

Đưa tình về cuối sông

Thì thôi xin gửi sóng

Đưa tình về cuối sông

Đưa tình vào với mộng

Đưa tình vào cõi không.

Em bảo anh đi đi...(bai tho hay nhat moi thoi dai)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!