why it hurts

1.1K 40 0

   Masayang naglalaro ng basketball sina Yong at Maymay, hindi nila napansin na nandoon na pala sila Kisses at Edward at pinapanood sila.

    He's hurt. Bakit ganon ang feelings niya sa nakita niya. Kisses was his girlfriend, he should not felt jealous.

Kisses : te May

Marydale : oh andyan pala kayo .Kanina pa ba kayo dyan ?

Kisses : mga 10 mins siguro

Edward : seems like your having fun. Yong can we join ?

Yong : oo naman Bai.

Marydale : so pano...ako at si Yong ang team tapos kayong dalawa naman ha and dating gawi ha...ang matalo aakyat sa puno ng mangyayari.

Kisses : ha bakit nag iba..dati bayabas lang ahhh

Marydale : kisses ano kakainin natin dahon ng bayabas,walang bunga ano ka ba. Yung mangga ang meron kaya yon ang punishment

Edward : game ako dyan

Kisses : Sige game

Yong : warm up warm up

       Then the basketball game begins...in the end natalo sina Yong at Maymay.

Yong : te May game ka na ?

Marydale : game pero mauna ka haha

Yong : Sige pag nasa taas nako sunod ka na ha.

Marydale : oo naman iiwan ba kita

Edward : May wait

Marydale: bakit ?

Edward : ako nalang aakyat baka mahulog ka pa

Marydale : ok lang. Natalo kami so ok lang.

Edward : no let me do it. You're a girl so let me do it

Marydale : Sige bahala ka

Kisses : Ahhh so gentleman naman ng love ko

    Edward just smile to kisses. Whatever on his mind no one knows.

It's you ( Mayward )Read this story for FREE!