Cac dang hong va chi tieu tinh truc?Y nghia va cach tinh so bo truc theo do ben moi

1.1K 0 0

CAu44:Cac dang hong va chi tieu tinh truc?Y nghia va cach tinh so bo truc theo do ben moi

a)Cac dang hong:

-truc bi gay: co the la do moi hoac do qua tai,trong do gẫy do mỏi la dang hong chu yeu.nguyen nhan truc bi gay do moi la do truc lam viec qua tai thuong xuyen,do ko danh gia dung dac diem ca tri so cua tai trong,do ko danh gia dung anh huong cua su tap trung us do ket cau gay en or do gia cong cơ va nhiet luyen kem

-truc ko du do cung: lam anh huong xau den chat luong lam viec cua cac tiet may co lien quan.Truc bi võng nhieu lam thay doi khe hở giữa ngõng truc va ổ truc,dong thoi anh huong den su tiep xuc 9 xac giua cac chi tiet may quay.truc chinh cua may cat kiem loai ko du do cung uon se lam giam do chinh xac va do nhan be mat cua chi tiet gia cong

-hong be mat ngon truc: chixay ra voi be mat ngong truc lap ổ truot ma chat luong nhiet luyen kem

-truc bi dao dong nhieu: xay ra voi cac truc quay nhanh ma cac chi tiet lap tren truc bi lech tam.or do he thong kem cứng vững,dao dong lon gay tai trong dong phu chu ky va no co the lam gay truc do cong huong

b)Chi tieu tinh:

-truc bi gay do moi la dang hong chu yeu cua truc,do đó do ben moi la chi tieu chu yeu ve kha nang lam viec cua truc.tinh toan truc ve do ben moi co y nghia quyet dinh trong tinh toan thiet ke truc

-ben canh tinh truc ve do ben moi,can tinh kiem nghiem truc ve do cung va ve qua tai

-voi cac truc quay nhanh can tinh toan truc ve dao dong

c)Y nghia va cach tinh so bo truc:

-Muc dich cua buoc tinh so bo nham xac dinh duong kinh so bo cua truc,de tu do so bo chon dc ổ de xac dinh kich thuoc chieu rong o.tu kich thuoc chieu rong o ta co the xac dinh kich thuoc chieu dai truc nham phuc vu cho buoc tinh gan dung truc

+Tinh theo kinh nghiem: pp nay nhanh chong,don gian nhung kem chinh xac.dua vao cac cong sau de tinh:

dv=(0,8-1,2)d(dc) dv la duong kinh đầu truc vao cua hop giam toc d(dc) la duong kinh truc cơ dien

hoac d(bd)=(0,3-0,35)a(w) d(bd) la duong kinh truc bi dan a(w) la khoang cach truc cua bo truyen banh rang

+Tinh so bo duong kinh truc theo mo men xoan: tinh theo mo men xoan la vi luc nay chieu dai truc chua xac dinh do đó chua tim dc mo men uon

duoi tac dung cua mo men xoan T=(9,55.10^6.P)/n, trong truc sinh ra us xoan tô=T/(0,2.d^3)

theo dieu kien ben tô=T/(0,2.d^3) =< [tô] => duong kinh truc la d>=canbac3cua ( T/0,2[tô]) voi T la momen xoan tac dung len truc

Cac dang hong va chi tieu tinh truc?Y nghia va cach tinh so bo truc theo do ben moiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!