Why some Wattpad stories are being deleted once they're published

8K 135 6

When a story (from Wattpad or elsewhere) is published, the publisher usually asks that the author not release a "competing work." Meaning, another version of the story that will affect the sales of the published book.

The complete story for free, kahit unedited draft version, might be considered "competing" kasi posibleng yung mga gustong bumili ng kwento ay hindi na lang bibilhin ito dahil libre naman sa website.

Kung self-published, baka ang author ay mag-decide na gawin ito (kahit walang kontrata na ino-obliga siyang gawin ito) dahil naiintindihan niya na yung WP story ay "competing" with the self-pub edition.

Ang mga soft copy na kumakalat ay "competing work."

====

Nakakasama ba sa career ng author pag maraming libreng version ng kwento niya na kumakalat? Maraming opinyon tungkol dito, pero eto ang isang pananaw - kapag mahina ang benta ng isang libro, malamang ay walang reprint, walang marketing, at baka hindi na i-publish ang ibang libro ng author. Maraming author ang isang libro lang ang na-publish, at minsan hindi lang dahil wala silang ibang nasulat. Business decision kasi ang pag-publish. Kung walang demand, hindi lalabas ang libro. At hindi lahat ay may kakayahang mag-self pub (para makakuha pa rin ang readers ng book, kahit walang publisher).

Food for thought: We all enjoy reading, and reading for free. But the stories and authors we willingly pay for are the ones that stay on the shelves for more to read and enjoy. (Willingly ha - dapat willingly ka nagbabayad. Walang pilitan.)

Publishing and Self-publishing: Advice for WritersTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon