Wanted: Love for the self-made woman

68 2 0
                       

*Sit n Zip restaurant*

Ang magba-barkada ay matiyagang naghihintay sa isang table na sadyang pina-reserve nila para sa kanilang anim na magt-tropa. Isa na lang ang kanilang hinihintay upang maka-order at nang makakain na.

"Anong oras na? Baka 'di na naman sumipot 'yong babaeng 'yon ha, nako!" naiinip na saad ng isang lalaki teka, lalaki nga ba? Base kasi sa hitsura't bihis nito lalaking-lalaki ang dating subalit alam naman nilang lahat kung ano ang totoo tungkol sa kanya. Sa tagal ba naman na nilang magkakasama.

"Eh kung umorder na kaya tayo? Para sakto pagdating niya kakain na tayo o kung 'di man ay makakain na," saad naman ng babae na sa hitsura nito'y siya siguro ang pinakabata sa kanila.

"Knowing her, mamaya hindi na naman siya sumipot nang dahil sa kung anong kadahilanan," sarkastikong saad ng babae na kung pagmamasdan ay siya na ata ang sosyalera at medyo nakaka-alwan ang buhay sa kanilang magka-kaibigan.

"Eh, kung i-text o tawagan niyo na kaya 'no? Para magka-alaman na tayo rito." Astigin naman na hayag ng babae na base sa pagiging strikta nito ay isang guro.

"May number niya 'ko. Smart siya eh may smart ba sa 'tin?" malumanay naman as ever na saad ng isa pang babae.

Habang nagkakagulo silang lahat, heto't dumarating naman ang isang babae na nangingibabaw ang tunog ng kanyang kulay itim na 3 inch high heeled stilletos na suot. Hindi naman ito katangkaran, pero nagmumukha na rin matangkad dahil sa sapatos. Sa katunayan, siya pa ang sumunod sa pinakamaliit sa kanilang magt-tropa.

Stomach in, chest out ang paraan ng paglalakad nito. Taas noo rin na tila ba palaging may ipinagmamalaki. Nakasuot ito ng red dress na pang-80's ang datingan subalit, hindi nagmumukhang retro dahil kahit ano ata ang suotin niya kapag siya na ang nagsuot at nagdala ay parang akala mo lagi dadalo sa isang board meeting. Balingkinitan ang pangangatawan nito na mababakas naman sa kanyang suot. Litaw kasi ang collarbone nito subalit malaman ang kanyang mga braso. Nagtataglay din ito ng maamong mukha na aakalain mo'ng ito'y inosente at 'di makagagawa ng krimen. Sino ba ang babaeng ito? Na kahit ata si Dani girl ay mahihiya at magbibigay daan sa babaeng nagtataglay ng ganito ka-among mukha.

"Sorry late," hinging paumanhin niya nang makarating sa table ng magt-tropa.

Napahinto ang lahat at hindi makapaniwalang nakatitig sa babaeng kadarating lang.

"Himala! End of the world na ata dahil nandito ka," naka-ngangang saad ng binabae nilang tropa.

"Grabe ka naman Andrei! Ano? Tara order na tayo?" At ngumiti nang pagka-tamis ang babae.

✳▪✳▪✳

"Sows! Walang forever! Magb-break rin kayo," anang babae.

"'yan ka na naman sa ka-bitter-an mo eh," sabi naman ng nagngangalang Andrei saka pinaikot sa pasta ang tinidor na hawak.

"Alam mo ang dapat sa 'yo, mag-jowa ka na rin. Para mabawas-bawasan naman 'yang kapaitan sa buhay mo!" pahabol pa nito saka dinuru-duro ang dalaga gamit ang kamay na may hawak sa tinidor na may pasta.

Uminom ang babaeng pinapatungkulan ni Andrei at tila hindi ininda ang tinuran niya.

"Pardon?" sarkastikong saad nito matapos uminom.

WANTED: Love For the Self-made Woman [ UNDER REVISION ]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon