14 .hàng hóa là gì ? hãy nêu 2 thuộc tính cơ bản của hàng hóa ,mối quan hệ và tính hai mặt của lao đ

15.4K 2 3

14 .hàng hóa là gì ? hãy nêu 2 thuộc tính cơ bản của hàng hóa ,mối quan hệ và tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Hàng hoá : là sản phẩm của lao động có khả năng thoả mãn nhu cầu nào đó của con người trong tiêu dùng để trao đổi.Có 2 thuộc tính : Giá trị sử dụng & Giá trị trao đổi.

. Giá trị sử dụng : là công dụng của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người trong tiêu dùng.

Đặc điểm :

+ Bộc lộ thông qua quá trình thỏa mãn nhu cầu của con người.

+ Một hàng hoá có thể có nhiều công dụng

+ Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn gắn liền với cuộc sống.

Hình thái

+ Biểu hiện ở các tư liệu sản xuất ( như nguyên liệu, máy móc)

+ Biểu hiện ở các vật phẩm phục vụ tiêu dùng cá nhân ( như lương thực, thực phẩm).

Giá trị trao đổi : mang tính trừu tượng, là tương quan về số lượng giữa hàng hoá này với hàng hoá khác trong trao đổi. Nó là một phạm trù trừu tượng giữa những người sản xuất, chỉ thông qua trao đổi.

Đặc điểm : Giá trị hàng hoá là lao động trừu tượng đã kết tinh trong hàng hoá.

Giá trị do lao động kết tinh, thước đo là thời gian.Giá trị được coi là cơ sở

trao đổi.Nó là một phạm trù trừu tượng giữa những người sản xuất.Chỉ thông qua trao đổi mới có giá trị.

Bản chất của trao đổi hàng hoá : người ta chỉ đổi cho nhau những vật có công dụng khác nhau nhưng giá trị bằng nhau. Qua trao đổi giá trị được biểu hiện bằng tiền(giá cả).Tính chất hai mặt của hàng hoá :

Lao động sản xuất hàng hoá có tính 2 mặt : lao động cụ thể và lao động trừu tượng.

+ Lao động cụ thể : là lao động của một nghề chuyên môn nhất định có đối tượng, mục đích, phương pháp, công cụ lao động riêng đạt kết quả riêng.

+ Lao động trừu tượng : là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá không kể đến hình thức cụ thể của nó. Nó tạo ra giá trị của hàng hoá.

Mâu thuẫn với lao động cụ thể của nó thông qua 2 thuộc tính.

So sánh lao động giản đơn - lao động phức tạp :

. Lao động giản đơn : ai cũng tiến hành được, không đòi hỏi chuyên môn.

. Lao động phức tạp : là lao động qua đào tạo kỹ thuật, cần kỹ năng chuyên môn.

So sánh lao động tư nhân - lao động xã hội :

Lao động tư nhân : là lao động của từng cá nhân, sản phẩm của mỗi cá nhân. Là lao động mang tính tự phát.

Lao động xã hội : là lao động do cá nhân hợp thành, cần phải có điều kiện sản phẩm của cá nhân.

14 .hàng hóa là gì ? hãy nêu 2 thuộc tính cơ bản của hàng hóa ,mối quan hệ và tính hai mặt của lao đĐọc truyện này MIỄN PHÍ!