5. Hệ thống công tác giống trong chăn nuôi.

1.7K 0 0

- đ¬ợc bố trí theo hình chóp. đây là một hệ thống mở

bên ngoài nhập vào để bổ sung

đàn hạt nhân

con tốt bổ sung

đàn nhân giống

con tốt bổ sung

đàn th¬ơng fẩm

Dinh d¬ỡng và thức ăn cho vật nuôi

1. Thức ăn.

a) Vai trò của n¬ớc

b) Protein:

- Ьợc chia làm hai loại: pr thô và pr thuần. Pr thô là số gam pr chứa trong 100g thức ăn. Pr thuần là Pr trong thành phần cấu tạo chỉ có các aa.

- aa trong pr thuần có 2 loại

+ aa không thay thế đ¬ợc là những aa trong cơ thể không đủ tổng hợp đ¬ợc mà fải cung cấp bằng thức ăn có 9 loại aa không thay thế mà trong thức ăn phải bổ sung: valin, leuxin, izolexin, lyzin, phenylalanin, tryptophan, histidin, methionin, treonin.

- Trong thức ăn ng¬ời ta cần bổ sung các chất cần thiết. Ьợc quan tâm nhất là lyzinh và methionin. th¬ờng hay bị thiếu.

- Vai trò của pr là thành fần chủ yếu để cấu tạo cơ thể, cấu tạo các tổ chức: men, kích tố (hoocmon) kháng thể và 1 số loại vitamin là chất cơ sở để cấu tạo bào thai là nguyên liệu chính để hình thành quy luật sinh tr¬ởng phát dục.

+ là chất bổ sung chủ yếu để thay thế, đổi mới các tế bào và duy trì sinh mệnh của con vật, Nếu thức ăn thiếu pr thì gia súc non sẽ bị đình trệ sinh tr¬ởng, fát dục, gia súc tr¬ởng thành thì sức sản xuất sẽ bị giảm sút. gia súc sinh sản thì hoạt động sinh dục sẽ bị rối loạn thai fát dục không tốt. Tình trạng thiếu Pr kéo dài quá trình TĐC rối loạn có thể phát triển không bình th¬ờng thậm chí có thể chết. Nếu thức ăn thiếu lipit thì gia súc không ảnh h¬ởng nhiều và có thể bổ sung gluxit thay thế để tạo nguồn năng l¬ợng và ng¬ợc lại khi thức ăn thiếu gluxit dùng lipit. Còn thiếu pr không chất gì có thể thay thế đ¬ợc vai trò của nó trong cơ thể.

+ Biện fáp năng cao gí trị sinh vật học của pr

Giá trị sinh vật học của Pr= 100x [Nt/ă -(Nfân-Ntrao đổi)- (Nn¬ớc tiểu- Nphát sinh)]/Ntă-(Nfân-Ntrao đổi)

-> hỗn hợp các loại thức ăn với nhau để làm cho các aa bổ sung cho nhau và tỷ lệ của nó cân bằng hơn lợi cho việc hình thành, tích luỹ trong cơ thể làm tăng thêm tinh ngon miệng cho gia súc. Dùng nhiệt độ cao để xử lý đối với một số loại thức ăn đặc biệt là các loại thức ăn họ đậu

Vd: đậu t¬ơng rang ở 140 độ c trong 2 phút.-> giá trị sinh vật học tăng gấp 2 lần. Nhiệt độ làm ảnh h¬ởng đến tỷ lệ tiêu hoá hoặc làm thay đổi thành phần aa cấu tạo nên pr đó.

- Đối với khô dầu đậu t¬ơng nhiệt độ đã phân huỷ những chất làm chở ngại quá trình fân giải của men tríp sin nhiệt độ đã giải fóng mêthionin ra khỏi liên kết. Cũng có thể bổ sung các aa tinh chế nhất là các aa hay thiếu.

*) Cách giải quyết nhu cầu pr:

- Ng¬ời ta trồg nhiều cây thức ăn giầu pr nh¬ cây họ đậu

5. Hệ thống công tác giống trong chăn nuôi.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!