Kontrakt čtvrtý - Srdce drápem proklané

Začít od začátku
                         

„Stejně je to podezřelé," podotkla Tsuru. „Takové množství Childů na jednom místě bez dozoru..." Atsuta jí věnoval tázavý pohled. Ona přikývla.

„Co to znamená?" nerozuměl Sawai.

„To znamená, že je dost pravděpodobné, že se tady někde skrývá Aisee."

Sawai znervózněl. Moc dobře si vzpomínal, jak bezcenný byl Tsuřin oheň v boji proti Aisee, který se objevil před školou. A jelikož ani Atsuta neměl uzavřený Kontrakt, bude to nejspíš s jeho mocí vypadat podobně.

Zničehonic Childi začali ustupovat. Tsuru se tvářila zmateně, Atsuta sevřel ruce v pěst.

„Přichází," zašeptal.

Tsuru se Sawaiem vzhlédli. Po cestičce, kam se stahovali Childi, kráčela nějaká osoba. Po určité době v ní poznali ženu nebo spíše mladou dívku. Měla nad kolena dlouhé sněhově bílé šatičky, dlouhé rovné černé vlasy a v šedých očích prázdný výraz. Šla pomalu a bosa. Za sebou táhla obrovské a jistě také pěkně těžké kladivo. Etten na jejím krku a rukou se přesně shodoval s tím Keitarovým, stejně jako u Childů.

„Ona je Aisee?" zeptal se tiše Sawai, i když odpověď mu byla předem jasná.

„Ano," utvrdila ho v tom Tsuru.

Dívka zastavila kus od nich. Zbylí čtyři Childi se rozestavěli kolem ní a zlostně na Sawaie s ostatními prskali.

„To ona je ovládá?" Sawaiovi to konečně došlo.

„Přesně tak. Aisee musí vyplnit každý Black Leaderův rozkaz a Childi mají přikázáno poslouchat Aisee s Přísahou na slovo," dovysvětlila blondýnka.

Černovláska zdvihla své kladivo do vzduchu a vší silou s ním udeřila do země. Půda pod nohama se rozechvěla a rozevřela se. Atsuta a Tsuru jen tak tak stihli uskočit na střechy okolních budov, přičemž Tsuru vzala s sebou Sawaie.

Sawai Tsuru věnoval dlouhý pohled. Vypadala ustaraně. Z její tváře se dalo vyčíst, že si je dobře vědoma svých i Atsutových omezených schopností. Očima přejížděla po okolí, očividně se pokoušela vymyslet nějaký plán.

Mezitím však Aisee zaútočila znovu. Za svůj cíl si zvolila Atsutu. Vyskočila do vzduchu a uhodila kladivem do střechy, která se rázem zřítila. Atsuta se sice vyhnul, ale skutálel se po vedlejší střeše dolů.

„Atsu!" vykřikl Sawai, který nedokázal potlačit emoce.

Aisee se ohlédla, upřeně se zadívala směrem k Tsuru a Sawaiovi. Sawai se podíval na svou společnici. Byla tak zamyšlená, jako kdyby se nacházela v zcela jiném světě. Chlapec s ní zkusil zatřást, volal její jméno, ale nevnímala. Dívenka napřáhla kladivo přímo proti nim.

Vtom něco zasvištělo vzduchem. Od země přilétlo Atsutovo ostří a škráblo dívku do tváře. Ranka okamžitě zmizela, přesto Atsuta dosáhl svého. Upoutal dívčinu pozornost. Aisee se snesla zpět dolů a máchala kladivem proti Atsutovi, ten s velkou námahou její útoky odrážel.

Tsuru sebou náhle trhla. „Mám to!" zvolala.

„Máš to? Co máš?" ptal se rozechvělým hlasem Sawai, aniž by spouštěl oči z Atsutova souboje.

„Už vím, jak ji můžeme porazit. V první řadě potřebuji, aby Atsuta odlákal její pozornost..."

„Pokud sis nevšimla, tak už se stalo," zabručel zrzek viditelně naštvaný, že Tsuru ani nepostřehla, jak Atsuta tam dole za ně za oba riskuje život.

RATHMORE [POZASTAVENO]Zde žijí příběhy. Začni objevovat